żuraw warsztatowy a Mimośród
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Sprężyste elementy zawieszenia

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 8th, 2019

Dopuszcza się jedynie wzdłużne przesunięcia kół w granicach najwyżej kilkunastu milimetrów, co w praktyce wystarcza do wydatnego ograniczenia odczuwalnych skutków szarpnięć. Sprężyste elementy zawieszenia przeciwstawiają się wychylaniu kół jezdnych samochodu z położeń równowagi i zmuszają koła do powracania do położeń równowagi w miarę zanikania obciążeń zewnętrznych, wywołujących wychylenia kół. W ten sposób sprężyste elementy zawieszenia pośredniczą w przekazywaniu obciążeń z ramy na kola jezdne lub w kierunku odwrotnym. Ujmując ogólnie, sprężyste elementy zawieszenia powinny spełniać następujące zadania: osłabiać przenoszące się na nadwozie uderzenia i wstrząsy którym podlegają toczące się kola jezdne, wskutek natrafiania na nierówności nawierzchni drogi, — przekazywać częściowo lub w pełni siły reakcji jezdni na lub nadwozie samonośne, — przekazywać częściowo lub w pełni obciążenia dynamiczne od mas nieresorowanych na masy uresorowane lub odwrotnie, — zamieniać nieregularne wstrząsy lub uderzenia kół jezdnych na wymuszone drgania mas uresorowanych z góry przewidziana częstotliwością, — pochłaniać lub rozpraszać jak największą część energii przejmowanych obciążeń dynamicznych. Pomimo ogromnej rozmaitości rodzajów i szczegółów konstrukcji sprężystych elementów zawieszenia stosowanych we współczesnych samochodach, dotychczas nie opracowano jeszcze elementów, które w wymaganym stopniu spełniałyby wszystkie wymienione wymagania, Z tego względu w większości pojazdów samochodowych stosuje się rozwiązania kompromisowe, a żądane własności zawieszenia uzyskuje się dopiero przez instalowanie dość złożonych układów różnych elementów sprężystych. Rodzaje zawieszeń. Zależnie od konstrukcji i własności elementów sprężystych zawieszenie samochodu cechuje albo : — charakterystyka liniowa — statyczna strzałka ugięcia zmienia się wprost proporcjonalnie db zmiany obciążenia; w całym zakresie obciążeń ugięcie jednostkowe jest niezmienne, czyli charakterystykę stanowi prosta określona przez równanie P — c • s. Charakterystyka progresywna statyczna strzałka ugięcia wzrasta coraz wolniej ze zwiększeniem obciążenia, przy czym jednostkowe ugięcie zmienia się zależnie od chwilowego obciążenia; charakterystykę stanowi krzywa określona przez równanie P c • s; wykładnik równania charakterystyki progresywnej g może być stały lub zmienny; najbardziej korzystną charakterystykę zawieszenia, tj. miękką w zakresie przeciętnego obciążenia samochodu oraz twarda przy obciążeniach wykraczających poza ten zakres, uzyskuje Się dzięki odpowiedniej zmienności wykładnika g. [hasła pokrewne: szyny prądowe, mechanizm zwrotniczy, Inovox ]
[podobne: wbijanie pali, wagi apteczne, forum kulturystyczne ]
[przypisy: Kabiny Sanitarne, dealer ford warszawa, wiązar dachowy ]
[patrz też: dealer ford warszawa, otomoto porsche 911, otomoto tomaszów lubelski ]

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dealer ford warszawa otomoto porsche 911 otomoto tomaszów lubelski