Posts Tagged ‘zabudowy samochodowe’

Oczyszczarki tłucznia w torze

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Tylna część zbiornika opiera się na czterokołowym, sprężynowanym wózku jezdnym. Instalacja hamulcowa pneumatyczna oraz instalacja elektryczna są sterowane i zasilane z ciągnika. Naczepa o masie 2700 kg jest wyposażona w dwie teleskopowe podpory do podparcia w razie odłączenia ciągnika oraz w przewody do odprowadzania i doprowadzania cementu oraz w przewody sprężonego powietrza, potrzebnego do opróżnienia zbiornika. Ciągnik siodłowy STAR C-25S ma niskoprężny silnik napędowy o mocy 105 KM przy 3000 obr/min i sprężarkę o wydajności 220 kJ/h i ciśnieniu 0,22 MN/m2 (2,2 at). Nieodzowną maszyną przy naprawie głównej i średniej nawierzchni kolejowej jest oczyszczarka tłucznia w torze. Nowoczesne oczyszczarki wybierają całą warstwę tłucznia spod podkładów, oczyszczają go i następnie wprowadzają pod podkłady, a zanieczyszczenia odprowadzają na wagony lub na pobocze toru. Przed pracą tych oczyszczarek tor musi być podniesiony na pewną wysokość, zależną od grubości warstwy tłucznia znajdującej się pod podkładami. Wszystkie ciężkie oczyszczarki tłucznia w torze są maszynami samojezdnymi, których prędkość transportowa wynosi około 60 km/h, a robocza 500 do. 600 m./h. Moc zainstalowanych silników spalinowych wynosi 270 do 380 KM (200 do 280 kW). Silniki spalinowe napędzają wszystkie mechanizmy i zespoły robocze za pomocą przekładni mechanicznych, elektrycznych bądź hydraulicznych. Na PKP są eksploatowane dwa podstawowe typy oczyszczarek, mianowicie: oczyszczarka OT—400 produkcji polskiej i oczyszczarka RM-62 austriackiej firmy PLASSER & THEURER. Jest również eksploatowana oczyszczarka typu 12CB8 szwajcarskiej firmy MATISA. l. Oczyszczarka tłucznia typu OT-400 Oczyszczarka typu OT-400 jest przeznaczona do mechanicznego oczyszczania tłucznia w torze, bez konieczności jego zdejmowania. [więcej w: warsztat samochodowy, pasy napędowe, szyby samochodowe ]

Możliwość komentowania Oczyszczarki tłucznia w torze została wyłączona

Posts Tagged ‘zabudowy samochodowe’

Oczyszczarki tłucznia w torze

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Użycie przekładni stożkowej o zębach łukowych i przecinających się osiach zamiast przekładni stożkowej o zębach prostych zapewnia następujące korzyści:

— odnosząc do takich samych wymiarów kół stożkowych (takie same moduły, liczby zębów oraz szerokości wieńców) przekładnia stożkowa o zębach lukowych ma zęby znacznie dłuższe, przebiegające po linii łukowej, a więc i bardziej wytrzymale,

— wskutek dodatkowego skokowego wskaźnika przyporu, przekładnie stożkowe o zębach łukowych przenoszą napęd płynniej niż przekładnie stożkowe o zębach prostych, czyli w zakresie dużych prędkości obwodowych pracują ciszej i zużywają sie mniej intensywnie,  możliwość doboru umiejscowionych śladów współpracy; przez niewielkie zmiany promieni krzywizny współpracujacych powierzchni można zmieniać pole powierzchni śladu współpracy odpowiednio do warunków pracy przekładni; umiejscowienie śladów współpracy zapewnia płynność przekazywania napędu, nawet pomimo pewnych ugięć w ułożyskowaniu, bez nie ezpiecznego przesunięcia obciążenia na jeden z ko.ficów z bów.

Kierunek pochylenia linii zęba. W spiralnej przekładni głównej, czyli złożonej z kół stożkowych o zębach łukowych i przecinających się osiaclț, o zwrocie, kierunku i wielkości sił międzyzębnych decyduje:

kierunek przenoszenia napędu, jeśli napęd przekazywany jest od silnika na przekładnie główną, małe koło (tzw. zębnik) napędza duże koło (tzw. talerzowe) ; [patrz też: paralotnie, zabudowy samochodowe, foteliki samochodowe ]

— kierunek obrotu koła napędzającego (określając kierunek obrotu koła patrzy ię od strony podstawy ku wierzchoikowi stożka);

— kierunek pochylenia linii łukowych zębów koła napędzającego (określając kierunek pochylenia linii łukowej zęba patrzy się od strony wierzchołka stożka ku podstawie); jeśli linia zęba odchyla się W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to kierunek pochylenia linii zęba jest lewy, a w odwrotnym przypadku — prawy.

Kierunek pochylenia linii łukowych zębów dobiera sie zwykle przeciwny do kierunku obrotu koła, tak aby podczas jazdy w przód na zębnik działała siła poosiowa odpychająca go na zewnątrz (rys. 51-24 . Jeżeli bowiem siła poosiowa dociska zębnik do koła talerzowego, w miarę zwiększania się luzów w łożyskach wzrasta skłonność zębnika do zakleszczania Się w kole talerzowym, co łatwo powoduje wyłamanie zębów.

Możliwość komentowania Oczyszczarki tłucznia w torze została wyłączona

« Previous Entries