okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Ruch rozdzielacza sterującego

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 16th, 2018

Ruch rozdzielacza sterującego wymusza ruch tłoka siłownika, lecz dopiero po uwolnieniu górnego drążka tłokowego przez zawór zwrotny. Dolny drążek tłokowy zaopatrzony jest w zębatkę, która napędzając segment koła zębatego przekręca ramię kierownicy. Zawór zwrotny spełnia jednocześnie zadania opornika sprężynowego o określonym napięciu wstępnym, dzięki czemu urządzenie wspomagające zaczyna działać z pewnym opóźnieniem, dopiero po przezwyciężeniu oporu tej sprężyny. Stopień otwarcia zaworu zwrotnego i tym samym nacisk wywierany przez siłownik zależą od chwilowego nacisku obwodowego na kole kierownicy (zależność proporcjonalna). W razie niedomagania urządzenia wspomagającego następuje samoczynne sprzężenie wału kierownicy z zębatką, co umożliwia nadal kierowanie samochodem, leu kosztem znacznie większego wysiłku. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Ruch rozdzielacza sterującego została wyłączona

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Ruch rozdzielacza sterującego

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 16th, 2018

Na dwustronnym drążku podłużnym osadzone jest obrotowe jarzmo. Podczas skręcania kół kierowanych np. w lewo, wskutek oporu kół, ruch ramienia powoduje przesunięcie jarzma, które poprzez cięgło uruchamia dźwignie sterującą za pośrednictwem zaworów dopływ sprężonego powietrza do siłownika, wywierającego poosiowy nacisk na drążek podłużny. W razie zaniku nacisku obwodowego na kole kierownicy jarzmo ustawia się równolegle do ramienia kierowniczego; wówczas dźwignia sterująca przesuwa sie w położenie środkowe, odcinając dopływ sprężonego powietrza do siłownika. Obwodowy nacisk z koła kierownicy na jej przekładnię jest przekazywany poprzez wał kierownicy, połączony zwykle z walkiem elementu napędzającego przekładni za pomocą elastycznego przegubu lub złącza wielowypustowego. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Ruch rozdzielacza sterującego została wyłączona

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Ruch rozdzielacza sterującego

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 16th, 2018

Zamocowany przegubowo do korpusu podłużny drążek przenosi nacisk na mechanizm zwrotniczy kół kierowanych. MONROE Power Steering — urządzenie wspomagające stosowane w różnych wykonaniach w samochodach osobowych i ciężarowych. Urządzenie składa sie z jednotłokowego siłownika hydraulicznego dwustronnego działania oraz zaworu regulacyjnego, sterowanego przez wał kierownicy. Siłownik hydrauliczny może być sprzęgany w różny sposób z mechanizmem zwrotniczym kół kierowanych. BENDIX hydrauliczne urządzenie wspomagające, charakteryzujące się współosiowym umieszczeniem siłownika, zaworu rozrządczego i walu kierownicy. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Ruch rozdzielacza sterującego została wyłączona

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Ruch rozdzielacza sterującego

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 16th, 2018

Na końcu dolnego członu wału osadzone jest kolo zębate współpracujące z kołem zębatym, napędzającym globoidalny ślimak mechanizmu kierowniczego. Slimak zazębia się z rolką osadzoną na wałku poprzecznym, na którego końcu zaklinowana jest dźwignia sprzężona z siłownikami hydraulicznymi. Pompa oleju, utrzymująca ciśnienie robocze w układzie, napędzana jest wspólnie z prądnicą, Podczas obracania kola kierownicy dolny człon wału ustalony wahliwie przesuwa się nieznacznie ku górze lub do dołu, zależnie od kierunku obrotu koła. Poosiowe przesunięcia dolnego członu walu, w następstwie zaniku luzów miedzyzębnych kół zębatych przekładni, są wykorzystywane do otwierania odpowiednich zaworów w głowicy, sterujących dopływ oleju do siłowników hydraulicznych, wzmacniających poosiowy nacisk na drążek podłużny. Urządzenie wspomagające pracuje tylko wówczas, kiedy kierowca wywiera nacisk obwodowy na koło sterowane. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Ruch rozdzielacza sterującego została wyłączona

« Previous Entries