Posts Tagged ‘wynajem aut warszawa’

Typowe łożyska wzdłużne

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Łożyska stożkowe odznaczają się dużą nośnością poprzeczną oraz wzdłużna, a w razie dużych katów działania mogą przejmować bardzo znaczne obciążenia wzdłużne. Liczne zalety łożysk stożkowych (nośność prawie dwukrotnie większa niż jednorzędowych łożysk kulkowych o podobnych wymiarach, zdolność przejmowania dużych sił wzdłużnych, łatwość instalowania, możliwość regulowania luzów poprzecznych i wzdłużnych) sprawiły, że spotyka się je we wszystkich prawie mechanizmach samochodów, Łożyska stożkowe z reguły stosuje się parami — po dwa łożyska wbudowane w układzie rozbieżnym lub zbieżnym. Często łożyska stożkowe mają kołnierze oporowe na pierścieniach zewnętrznych (rys. 51-88c). Gniazdo może być wówczas przelotowe.

Do osadzenia ślimaka mechanizmu kierowniczego stosuje sie niekiedy łożysko stożkowe bez pierścienia wewnętrznego, ze specjalnym koszykiem do prowadzenia wałeczków stożkowych (rys. 51-89). Dwurzędowe łożysko stožkowe z dwoma pierścieniami wewnętrznymi, pierścieniem rozstawnym oraz wspólnym pierścieniem zewnętrznym (rys. 51-90) spotyka się w głównych przekładniach samochodów. Po pewnym okresie pracy łożyska pierścień przeszlifowuje się w celu zmniejszenia zwiększonego luzu. Stosuje się też pierścień z podkładkami, np. ułożyskowanie walka napędzającego przekładni głównej samochodu FSO Warszawa.

Typowe łożyska wzdłużne. Łożyska wzdłużne są na ogół rzadko stosowane w mechanizmach samochodów. Łożyska takie nie nadają gie bowiem do przejmowania obciążeń poprzecznych, a tylko niektóre typy, jak np. łożysko barylkowe wzdłużne, mogą bez szkody przejmować umiarkowane obciążenia poprzeczne. Spośród łożysk wzdłużnych w budowie samochodów najczęściej spotyka sig wzdłużne łożyska kulkowe (rys. 51-91), np. w ułożyskowaniu ślimakowych przekładni głównych, ślimaków mechanizmów kierowniczych lub jako łożyska oporowe zwrotnic.

Wzdłużne dwukierunkowe łożyska kulkowe nie znajdują prawie zastosowania we współczesnych pojazdach samocho dowych, z wyjątkiem ułożyskowania wolnobieżnych przekładni ślimakowych i niektórych mechanizmów kierowniczych. Również nie spotyka się juž prawie wcale wzdłużnyeh łożysk wałeczkowych, stożkowych (rys. 51-92) lub baryłkowych (rys, 51-93), używanych niekiedy dawniej jako łożyska oporowe zwrotnic.

Specjalne łożyska toczne. ze wzgledu na sposób działania łożyska specjalne zalicza się do odpowiedniej grupy łożysk typowych. Łożyska specjalne wyodrębnia sie tylko z uwagi na specjalne wykonanie odbiegające od konstrukcji znormalizowanych łożysk uniwersalnych. Łożyska specjalne projektowane są przez różne wytwórnie z przeznaczeniem wyłącznie do określonych mechanizmów samochodów i wykonywane w jednej lub najwyżej kilku wielkościach danego typu. Specjalne łożyska toczne ostatnio szybko sie rozpowszechniają, zwłaszcza w samochodach amerykańskich. Najbardziej różnorodne wykonania spotyka się w konstrukcji łożysk oporowych sprzęgła (rys. 51-94). Łożyska takie produkowane są w kilku rozmaitych wielkościach. [patrz też: prawo jazdy, niszczarki HSM, wynajem aut warszawa ]

Możliwość komentowania Typowe łożyska wzdłużne została wyłączona

Posts Tagged ‘wynajem aut warszawa’

Typowe łożyska wzdłużne

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Nośność łożysk skośnych jest na ogół dużo większa niż nośność poprzecznych, jednorzędowych łożysk kulkowych o takich samych wymiarach charakterystycznych. Skośne jednorzędowe łożyska kulkowe mogą przejmować duże obciążenła wzdłużne, jednak tylko w jednym określonym kierunku. Większy kąt działania stosuje się w razie przejmowania znacznych sił wzdłużnych. Do Obciążeń czysto poprzecznych stosuje się łożyska o kątach działania do 220.

Zwykle łożyska skośne wbudowuje się parami na dwóch końcach łożyskowanego walka lub rzadziej parami, obok siebie, wywołując określony wzdłużny zacisk wstępny (montażowy). Łożyska takie spotyka sie na ogół dość rzadko w zespołach samochodów, głównie w mechanizmach wymagających bardzo dużej dokładności ustawienia, jeśli obok obciążeń poprzecznych, występują znaczne obciążenia wzdłużne (np. w przekładniach hydrokinetycznych). Niekiedy łożyska skośne mają kołnierze oporowe na zewnętrznych pierścieniach.

Rozszerzony pierścień wewnętrzny jest często zaopatrzony w filcowe uszczelnienie. Pierścień zewnętrzny daje się zdjąć i założyć oddzielnie.

Skośne, dwurzędowe łożysko kulkowe (rys. 51-86) wyróżnia się tym, że odległość między środkami krzywizn zarysów bieżni zewnętrznych jest większa niż odpowiedni odstęp bieżni wewnętrznych. Dzięki temu w łożysku istnieją wstępne napięcia wzdłużne. Łożysko tego rodzaju zaopatruje się niekiedy w kołnierz oporowy na pierścieniu zewnętrznym oraz jedną lub dwie blaszki ochronne. Skośne dwurzędowe łožyska kulkowe mogą przejmować stosunkowo duże obciążenie poprzeczne i wzdłużne, zapewniając jednocześn ie sztywne ułożyskowanie.

Skośne, dwurzędowe łożysko kulkowe, o dzielonym pierScieniu wewnętrznym (rys, 51-87) ma kąt działania w zakresie 30 . 450, Łożysko takie może przenosić bardzo duże obciążenia wzdłużne. Zwykle obok takiego łożyska wbudowuje się dodatkowo łożysko do przejmowania obciążeń poprzecznych.

Skośne łożyska stożkowe (rys. 51-88) należą do najbardziej obecnie rozpowszechnionych. Obok odmian zwykłych (rys. 51-88a) o katach działania w zakresie 12. . .160 stosowane są rówmeż łożysiąa o zwiększonym kącie działania, dochodzącym do 28 . . .300 (rys. 51-88b). Łożyska stożkowe są z reguły rozłączne. W razie dużych prędkości obrotowych wałów łożyska takie wymagają obfitego smarowania, dokładnej regulacji luzu oraz ścisłej współosiowości gniazd w gniazdach. [patrz też: prawo jazdy, niszczarki HSM, wynajem aut warszawa ]

 

Możliwość komentowania Typowe łożyska wzdłużne została wyłączona

« Previous Entries