okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘transport ponadgabarytowy’

Wichrowate przekładnie zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 17th, 2018

Typowe przykłady wymaganych i błędnych śladów wspólpracy zębów stożkowych kół zębatych przedstawiono na rysunkach 51-26 do 51-39, podając zarazem konieczne zmiany w celu uzyskania prawidłowych warunków współpracy zazębienia. Rysunki 51-26 do 51-32 dotyczą współpracy kół stożkowych o zębach prostych typu CON IFLEX, a rysunki 51-33 do 51-39 — współpracy kół spiralnej przekładni stożkowej o zębach łukowo-kołowych systemu GLEASON. Przed zmianą wysokości zębnika lub kąta miedzyosiowego należy najpierw uzyskać prawidłową wysokość śladów współpracy zębów oraz ustawić zalecony luz miedzyzębny. Odnosi się to do przypadków pokazanych na rys. 51-29 do 51-32 oraz rys. 51-36 do 51-39.

Stosunkowo często w rozmaitych mechanizmach samochodów stosuje się różne wichrowate przekładnie zębate, jak np.: walcowa przekładnia śrubowa z walcowych kół zębatych, stożkowa przekładnia śrubowa, tzw. hipoidalna, ze stożkowych kół zębatych oraz przekładnia ślimakowa złożona ze ślimaka i ślimacznicy (patrz rys. 51-16). Walcowa przekładnia śrubowa służy najczęściej do napędu szybkościomierza (w samochodowej skrzynce biegów) lub do napędu rozdzielacza (od walu rozrządu). W tego rodzaju przekładni suma kątów pochylenia linii zębów współpracujących kół jest równa kątowi międzyosiowemu przekładni. Zwykle przyj muje sie w napędzie szybkościomierza kąt międzyosiowy 900, a kąt pochylenia linii zęba koła napędzającego {31 70. . .800. [hasła pokrewne: transport niskopodwoziowy, transport ponadgabarytowy, Transport kontenerów ]

Przekładnia hipoidalna. Pod wieloma względami przekładnie hipoidalne są bardzo podobne do przekładni stożkowych o zębach łukowych i przecinających się osiach (rys. 51-21), przy czym zasadniczą różnicą jest przesuniecie w przekładni hipoidalnej osi zębnika poniżej lub powyżej osi koła talerzowego. Ponadto zarówno zębnik, jak i kolo talerzowe spiralnej przekładni stożkowej (o zębach łukowych i przecinających sie osiach) ma jednakowe kąty przyporu i symetryczne zarysy po obu stronach zębów (rys. 51-22). Natomiast zebnik i koło talerzowe przekładni hipoidalnej (rys. 51-40) mają zęby o niejednakowych kątach przyporu i o różnych krzywiznach pracujących powierzchni po obu stronach zębów.

Przekładnie hipoidalne GL EA SON, stosowane w mostach napędowych samochodów ciężarowych i ciągników, cechuje kąt przyporu zazębienia 22,50, a spotykane w samochodach osobowych — 100 (kąt przyporu wklęsłej strony zęba koła talerzowego i wypukłej strony zębów zębnika wynosi około 280, zaś dla wypukłej strony zęba koła talerzowego i wklęsłej strony zęba zębnika wynosi około Kąt pochylenia linii zęba w zębniku hipoidalnym (zwykle około 500) jest większy niż w kole talerzowym (około 25 300). Ponieważ normalna podziałka dwóch kół współpracujących musi być jednakowa, podziałka obwodowa zębnika hipoidalnego jest odpowiednio większa niż koła talerzowego. Dzięki temu średnica zębnika przekładni hipoidalnej jest większa niż średnica zębnika podobnej przekładni spiralnej. W rezultacie zębnik przekładni hipoidalnej cechuje większa wytrzymałość niż zębnik przekładni spiralnej.

Możliwość komentowania Wichrowate przekładnie zębate została wyłączona

Posts Tagged ‘transport ponadgabarytowy’

Wichrowate przekładnie zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 17th, 2018

Do przekładni mostu napędowego CPN zaleca oleje mineralne, inhibitowane: „PHZ-l, „PHZ-2” i „P H-3”. Olej oznaczony literą „H” zawiera tzw. inhibitory zwiększające jego smarność. Odpowiedniki Ołejów przekla dniowych wg SAE podano obok, w zestawieni

Materiały stożkowych kół zębatych. Koła stożkowe przekładni głównych odkuwane są zwykle ze stali stopowej chromowo-niklowej chromowo-molibdenowej lub chromowu-nikłowo-molibdenowej do cyjanowania lub nawęglania. Tylko w nielicznych przypadkach (np. przekładnie główne samochodów osobowych FORD) stosuje sie specjalne stale węglowe.

Współpraca kół stożkowych. Podczas przekazywania napędu przez przekładnię stożkowa jej kola podlegają znacznym obciążeniom działającym w kierunku osiowym, promieniowym i obwodowym. Obciążenia takie powodują uchwytne odkształcenia kół przekładni oraz przemieszczenia śladów współpracy zębów. Stożkowe koła zębate pracują najlepiej wówczas, kiedy ich osie obrotu zajmują właściwe położenia pomimo obciążenia przekładni. W praktyce jednak koła stożkowe odkształcają się nieco wskutek obciążenia, przy czym ze wzrostem odkształceń coraz gwałtowniej wzmaga sie zużycie oraz hałaśliwość pracy przekładni. [hasła pokrewne: transport niskopodwoziowy, transport ponadgabarytowy, Transport kontenerów ]

Ze zwiększaniem obciążenia kół przekładni stożkowej ślady współpracy zębów rozszerzają Się w kierunku podłużnym, przede wszystkim w stronę zewnętrznego końca zęba, a o wiele mniej w kierunku przeciwnym. Jednocześnie wzrasta równiež i wysokość śladów współpracy, przesuwając się ku wierzchołkom zębów. Zmiany śladów współpracy zębów zależą od przemieszczenia wzajemnego obu kół wskutek Obciążenia. Promieniowe przemieszczenie zębnika (prostopadle do osi) przesuwa ślady współpracy w kierunku szerokości zębów, a osiowe przemieszczenie zębnika w kierunku wierzchołków zębów. Osiowe przemieszczenie kola talerzowego zmienia luz międzyzębny oraz w nieznacznym stopniu także i położenia śladów współpracy względem wysokości zębów.

Jako typowe uznać można, ustalone w warunkach technicznych firmy GLEASON, dopuszczalne przemieszczenia kół przekładni głównej (rys. 51-25), kontrolowane podczas obciążenia jej maksymalnym momentem obrotowym (silnika, w okresie korzystania z pierwszego biegu lub wynikającym z największej siły przyczepności, zależnie co powoduje mniejsze obciążenie przekładni):

— osiowe pr zemieszczenie — promieniowe przemieszczenie zębnika do 0,075 mm, zębnika do 0,075 mm,

— promieniowe przemieszczenie kola talerzowego do 0,075 mm, osiowy odstęp zębnika od koła talerzowego w położenie przyporu do 0,254 mm.

Dopuszczalne przemieszczenie kół szczenia kół Zęba tych przekładni głównej wskutek obciążenia przekładni stożkowej jest często dość kłopotliwe, w związku z czym prawidłowošć pracy przekładni pod obciążeniem ocenła się przeważnie na podstawie współpracy zębów. Jeśli obciążenie kół zębatych oraz ich prędkości obwodowe są niewielkie, ślady współpracy zazębienia uwidacznia się przy użyciu odpowiedniej pasty. Natomiast kiedy kola zębate podlegają znacznemu obciążeniu, to boki kilku zębów powleka się odpowiednim tuszem lub warstewką miedzi (galwanicznie), po czym przekładnię poddaje sie pełnemu obciążeniu (w normalnych warunkach eksploatacji), wskutek czego na bokach zębów tuszowanych lub miedziowanych odznaczają się ślady ich współpracy.

Możliwość komentowania Wichrowate przekładnie zębate została wyłączona

« Previous Entries