okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Rodzaje zawieszeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 14th, 2018

Ze względu na konstrukcje typowe układy zawieszenia kół oraz osi samochodów ogólnie dzieli sie na zawieszenia zależe (sztywne) i niezależne, odpowiednio do tego, czy ruchy jednego kola danej osi wpływają na ruchy drugiego jej koła, czy też nie. Zawieszenie sztywne (lub zależne). sadzone są na wspólnej sztywnej osi związanej z ramą lub nadwoziem samochodu poprzez elementy sprężyste. Zmiana położenia jednego kola np. w razie najechania na nierowność nawierzchni drogi powoduje odpowiednią zmianę położenia drugiego koła, wskutek czego zmienia się rozstaw śladów kół. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Rodzaje zawieszeń została wyłączona

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Rodzaje zawieszeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 14th, 2018

Dopuszcza się jedynie wzdłużne przesunięcia kół w granicach najwyżej kilkunastu milimetrów, co w praktyce wystarcza do wydatnego ograniczenia odczuwalnych skutków szarpnięć. Sprężyste elementy zawieszenia przeciwstawiają się wychylaniu kół jezdnych samochodu z położeń równowagi i zmuszają koła do powracania do położeń równowagi w miarę zanikania obciążeń zewnętrznych, wywołujących wychylenia kół. W ten sposób sprężyste elementy zawieszenia pośredniczą w przekazywaniu obciążeń z ramy na kola jezdne lub w kierunku odwrotnym. Ujmując ogólnie, sprężyste elementy zawieszenia powinny spełniać następujące zadania: osłabiać przenoszące się na nadwozie uderzenia i wstrząsy którym podlegają toczące się kola jezdne, wskutek natrafiania na nierówności nawierzchni drogi, — przekazywać częściowo lub w pełni siły reakcji jezdni na lub nadwozie samonośne, — przekazywać częściowo lub w pełni obciążenia dynamiczne od mas nieresorowanych na masy uresorowane lub odwrotnie, — zamieniać nieregularne wstrząsy lub uderzenia kół jezdnych na wymuszone drgania mas uresorowanych z góry przewidziana częstotliwością, — pochłaniać lub rozpraszać jak największą część energii przejmowanych obciążeń dynamicznych. Pomimo ogromnej rozmaitości rodzajów i szczegółów konstrukcji sprężystych elementów zawieszenia stosowanych we współczesnych samochodach, dotychczas nie opracowano jeszcze elementów, które w wymaganym stopniu spełniałyby wszystkie wymienione wymagania, Z tego względu w większości pojazdów samochodowych stosuje się rozwiązania kompromisowe, a żądane własności zawieszenia uzyskuje się dopiero przez instalowanie dość złożonych układów różnych elementów sprężystych. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Rodzaje zawieszeń została wyłączona

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Rodzaje zawieszeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 14th, 2018

Wygoda jazdy samochodem zależy nie tylko od częstotliwości drgań przedniego i tylnego zawieszenia, wynikających ze sprężystości zawieszenia i ogumienia, ale również i od charakteru tych drgań oraz zachowania sie samochodu podczas pokonywania krótkich przeszkód, Najwygodniejszy pod tym względem jest samochód, który ma jednakowe statyczne strzałki ugięcia przedniego i tylnego zawieszenia. W takim przypadku najeżdżanie przednich kół na nierówność nawierzchni powoduje podłużne kołysanie samochodu wokół punktu położonego nad tylna osią. Przy szybkości jazdy powyżej 40 km/godz, po upływie czasu krótszego niż 1/4 część okresu drgań swobodnych zawieszenia (typowe samochody osobowe), tylne kola najeżdżają już na tę samą nierówność, Impuls od tylnych kół wzbudza wówczas kołysanie podłużne wokół punktu położonego nad przednią osią, przeciwnie skierowane do kołysania podłużnego, wywołanego poprzednio przez kola przednie, Ponie waż oba wspomniane kołysania cechują jednakowe strzałki ugięcia oraz jednakowe częstotliwości, w rezultacie kołysanie praktycznie biorąc zanika i nadwozie samochodu podlega jedynie unoszeniu i opadaniu. Charakterystykę zawieszenia dobiera się w taki sposób, aby stopień obciążenia samochodu jak najmniej wpływał na charakter jego podłużnego kołysania. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, w których zwiększenie lub zmniejszenia obciążenia wyraźnie zmienia rozkład nacisków na osie. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Rodzaje zawieszeń została wyłączona

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Rodzaje zawieszeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 14th, 2018

Przydatność zawieszenia samochodu charakteryzuje stosunek częstotliwości kątowej drgań wymuszonych do częstotliwości kątowej swobodnych drgań własnych samochodu, oznaczany symbolem O. Stosunek ten określa zależność długości fal ruchu samochodu podczas jego drgań własnych do długości fal drogi. Małym wartościom — odpowiadają małe szybkości jazdy oraz długie fale nierówności. Natomiast dużym wartościom odpowiadają znaczne szybkości jazdy oraz krótkie fale nierówności nawierzchni. W przypadku równości częstotliwości drgań wymuszonych i własnych, występuje niepożądane zjawisko rezonansu. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Rodzaje zawieszeń została wyłączona

« Previous Entries