Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Zawieszenie resoru

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

O wiele rzadziej wytłacza się w piórach wzdłużne wgłębienia i występy, które po złożeniu resoru uniemożliwiają boczne przesunięcia piór. Najdłuższe pióro resoru, zwane piórem głównym, ma zawinięte końce tworzące tzw. ucha wiążące resor z ramą lub spodem nadwozia pojazdu. Jeżeli resor przenosi duże obciążenia (np. w samochodach zabezpieczenie ucha resoru przez zawiniecie ciężarowych), jego ucha wykonuje sie przez zawinięcie końców dwóch piór. Niekiedy ucho resoru wzmacnia się przez zawinięcie końca dodatkowego pióra, co jednocześnie zabezpiecza w pewnym stopniu przed odłączeniem się resoru w razie pęknięcia głównego pióra resoru. Aby umożliwić zmienianie się czynnej długości resoru podczas odkształcania, jeden jego koniec łączy się ze wspornikiem za pomoca wieszaka lub w inny sposób pozwalający na swobodne wydłużanie się lub skracanie pióra głównego. Ucho wiąże przegubowo resor ze wspornikiem (lub wieszakiem połączonym przegubowo ze wspornikiem) przeważnie za pomocą sworznia ułożyskowanego w tulejce ślizgowej, wciśniętej w ucho, albo poprzez sworzeń osadzony w tulejce gumowej, osłoniętej tulejką metalową, czyli tzw. przegub SILENTBLOC lub przegub elastyczny, będący z reguły elementem nierozbieralnym. Przeguby takie nie wymagają smarowania i w związku z tym szybko wypierają sworznie ułożyskowane w tulejach ślizgowych, dość wrażliwych na zaniedbania w obsłudze. Z uwagi na skrętne ruchy sworznia względem wspornika, przeguby elastyczne ulegają przedwczesnemu zużyciu pod wpływem zawieszenia dużych obciążeń. Z tego resoru (SILENTBLOC) względu zamiast stosować zwykle przeguby elastyczne coraz częściej osadza się odpowiednio ukształtowane końce piór resorów w tzw. poduszkach gumowych lub instaluje się specjalne przeguby elastyczne. Ze względu na sposób wbudowania rozróżnia się ogólnie resory podłużne i resory poprzeczne. Dzięki znacznej progresywny resor piórowy. Zwykły resor piórowy cechuje liniowa charakterystyka odkształcania, ponieważ jego ugięcie jednostkowe bez względu na obciążenie jest biorąc praktycznie stałe. [więcej w: wywóz gruzu warszawa, Skoki tandemowe, granulaty tworzyw ]

Możliwość komentowania Zawieszenie resoru została wyłączona

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Zawieszenie resoru

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Zależnie od konstrukcji, łożysko toczne jest przystosowane do przenoszenia obciążeń poprzecznych lub wzdłużnych względem osi obrotu części us talonej przez łożysko. Poprzecznym lub promieniowym nazywa się obciążenie, działajace w kierunku prostopadłym do osi obrotu części, a podłużnym lub osiowym — obciążenie skierowane poosiowo, równolegle do osi obrotu części. Ze względu na kierunek działania obciążenia, do którego przejmowania łożysko toczne jest konstrukcyjnie przystosowane, rozróżnia się zwykle:

— łożyska poprzeczne (promieniowe) przeznaczone w zasadzie do przejmowania obciążeń prostopadłych do osi obrotu części; łożyska takie mogą jednak przeważnie (z nielicznymi wyjątkami) przejmować również i dość znaczne obciążenia wzdłużne; nośność łożysk poprzecznych określa sie uwzględniając jedynie obciążenia czysto poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska poprzecznego *) jest mniejszy niż 450,

— łożyska wzdłużne (poosiowe lub oporowe) przeznaczone do przejmowania obciążeń poosiowych, działających równoległe do osi obrotu części; niektóre rodzaje łożysk wzdłužiiych (np. wzdłużne łożysko baryłkowe) mogą ponadto przejmować umiarkowane obciążenia poprzeczne; własności łożysk wzdłużnych określa się uwzględniając jedynie obciążenia wzdłużne ; nominalny kąt działania łożyska podłużnego jest większy niż 450,  łożyska skośne (stożkowe lub promieniowo-oporowe) przeznaczone do jednoczesnego przejmowania obciążeń poprzecznych i wzdłużnych; łożysko skośne pracuje prawidłowo dopiero w razie pewnego obciążenia wzdłużnego, wynikającego z obciążenia zewnętrznego części ustalonej w łożysku lub z obciążenia nadanego wstępnie podczas osadzania łożyska ; nośność łożysk skośnych określa się uwzględ niając jedynie obciążenie poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska skośnego jest większy niż 450. [podobne: surowce wtórne, bidony rowerowe, mycie ciśnieniowe ]

Zależnie od kształtu elementów tocznych rozróżnia się łożyska kulkowe oraz wałeczkowe, Wśród łożysk wałeczkowych z uwagi na kształt wałeczków rozróżnia się z kolei łożyska: walcowe, igiełkowe stożkowe i baryłkowe.

Odpowiednio do możliwości kątowego wychylania się pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego, rozrożnia się łożyska sztywne 1 wahliwe, a z uwagi na konstrukcję łożyska nierozłączne i rozłączne.

Poprzeczne łożyska kulkowe. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie poprzeczne łożyska kulkowe, jednorzędowe (rys. 51-56). Łożyska takie zasadniczo przezna czone Są tylko do przejmowania obciążeń poprzecznych, ale z powodzeniem mogą przenosić również i dość znaczne obciążenia wzdłużne.

Jednorzędowe łożysko kulkowe może być zawsze użyte do wzdłużnego ustalenia walka i to w obydwu kierunkach, W tym ostatnim przypadku wałek ma jednak niewielki luz poosiowy równy luzowi w łożysku. Jednorzędowe łożysko kulkowe może współpracować z wałkiem wykazującym nłeznaczne niedokładności w ustawieniu, wyrażające sie zukosowaniem w granicach do 1/40 (większe medokładności powodują zwykle przedwczesne zużycie łożyska). Łożysko z kołnierzem lub rowkiem na pierścieniu zewnętrznym daje się łatwo ustalać w gnieździe 0 prostym wykonaniu. Zastosowanie tego rodzaju łożysk pozwala na uproszczenie technologii produkcji np. obudowy skrzynki biegów oraz pozwala na skrócenie całkowitej jej długości.

Możliwość komentowania Zawieszenie resoru została wyłączona

« Previous Entries