Posts Tagged ‘spedycja towarów’

Wózek

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Wózek składa się z ramy, zestawów kołowych, ramy płyty podłogowej i hamulca, włączanego dźwignią ręczną. Hamulec, złożony z krzywek i szczęk hamulcowych, jest na stale połączony z ramą. W razie potrzeby rozebrania wózka należy wyjąć specjalne zatyczki, po czym zdejmuje się ramę wózka z zestawów kołowych. Dwóch robotników w ciągu kilku minut może w ten sposób rozmontować i zdjąć wózek z toru. Wymiary wózka Są następujące: mm. Wózek torowy WL-280 jest wykorzystywany również jako wózek nośny butli i urządzenia grzewczego podgrzewarki szyn PG-3. Srodki transportu drogowego. Srodki transportu drogowego, popularnie nazywane pojazdami samochodowymi, dzielimy na: 1) pojazdy transportowe, przeznaczone do przewozu osób lub ładunków; 2) ciągniki, przeznaczone do ciągnięcia przyczep; 3) pojazdy specjalne, wyposażone w zamontowane na stałe urządzenia lub narzędzia do wykonywania określonych czynności; 4) pojazdy wojskowe, przystosowane do pracy w ciężkich warunkach terenowych. Kolejowa służba drogowa dysponuje ciągnikami i pojazdami transportowymi. Pojazdy transportowe, do których zalicza się motocykle, samochody osobowe, autobusy, mikrobusy, samochody ciężarowe i samochody specjalne — są użytkowane na coraz większą skalę ze względu na łatwość manewrowania i możliwość szybkiego dowozu ludzi lub materiałów na miejsce robót. W jednostkach liniowych najczęściej są użytkowane samochody ciężarowe: — dostawcze, na podwoziach samochodów osobowych do przewozu towarów nie przekraczających 750 kg (WARSZAWA PICK-UP); ciężarowe lekkie, na wzmocnionym podwoziu samochodu osobowego (skrzynia lub furgon) do przewozu ładunków o masie 750 do 2000 kg .(NYSA, ZUK); — ciężarowe średnie do przewozu ładunków o masie 2000 do 5000 kg (STAR 25, ZIS 150); — ciężarowe duże do przewozu ładunków 0 masie 5000 do 10 000 kg na duże odległości (ŻUBR, SKODA). [podobne: foteliki samochodowe, pranie tapicerki warszawa, hale stalowe ]

Możliwość komentowania Wózek została wyłączona

Posts Tagged ‘spedycja towarów’

Wózek

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Dopuszcza się jedynie wzdłużne przesunięcia kół w granicach najwyżej kilkunastu milimetrów, co w praktyce wystarcza do wydatnego ograniczenia odczuwalnych skutków szarpnięć. Sprężyste elementy zawieszenia przeciwstawiają się wychylaniu kół jezdnych samochodu z położeń równowagi i zmuszają koła do powracania do położeń równowagi w miarę zanikania obciążeń zewnętrznych, wywołujących wychylenia kół. W ten sposób sprężyste elementy zawieszenia pośredniczą w przekazywaniu obciążeń z ramy na kola jezdne lub w kierunku odwrotnym. Ujmując ogólnie, sprężyste elementy zawieszenia powinny spełniać następujące zadania: osłabiać przenoszące się na nadwozie uderzenia i wstrząsy’ którym podlegają toczące się kola jezdne, wskutek natrafiania na nierówności nawierzchni drogi, — przekazywać częściowo lub w pełni siły reakcji jezdni na lub nadwozie samonośne, — przekazywać częściowo lub w pełni obciążenia dynamiczne od mas nieresorowanych na masy uresorowane lub odwrotnie, — zamieniać nieregularne wstrząsy lub uderzenia kół jezdnych na wymuszone drgania mas uresorowanych z góry przewidziana częstotliwością, — pochłaniać lub rozpraszać jak największą część energii przejmowanych obciążeń dynamicznych. Pomimo ogromnej rozmaitości rodzajów i szczegółów konstrukcji sprężystych elementów zawieszenia stosowanych we współczesnych samochodach, dotychczas nie opracowano jeszcze elementów, które w wymaganym stopniu spełniałyby wszystkie wymienione wymagania, Z tego względu w większości pojazdów samochodowych stosuje się rozwiązania kompromisowe, a żądane własności zawieszenia uzyskuje się dopiero przez instalowanie dość złożonych układów różnych elementów sprężystych. Rodzaje zawieszeń. Zależnie od konstrukcji i własności elementów sprężystych zawieszenie samochodu cechuje albo : — charakterystyka liniowa — statyczna strzałka ugięcia zmienia się wprost proporcjonalnie db zmiany obciążenia; w całym zakresie obciążeń ugięcie jednostkowe jest niezmienne, czyli charakterystykę stanowi prosta określona przez równanie P — c • s. Charakterystyka progresywna statyczna strzałka ugięcia wzrasta coraz wolniej ze zwiększeniem obciążenia, przy czym jednostkowe ugięcie zmienia się zależnie od chwilowego obciążenia; charakterystykę stanowi krzywa określona przez równanie P c • s; wykładnik równania charakterystyki progresywnej g może być stały lub zmienny; najbardziej korzystną charakterystykę zawieszenia, tj. miękką w zakresie przeciętnego obciążenia samochodu oraz twarda przy obciążeniach wykraczających poza ten zakres, uzyskuje Się dzięki odpowiedniej zmienności wykładnika g. [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, wycieraczki samochodowe, przekładnie zębate ]

Możliwość komentowania Wózek została wyłączona