okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘serwis wózków widłowych’

Rodzaje zawieszeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 9th, 2018

Ze względu na konstrukcje typowe układy zawieszenia kół oraz osi samochodów ogólnie dzieli sie na zawieszenia zależe (sztywne) i niezależne, odpowiednio do tego, czy ruchy jednego kola danej osi wpływają na ruchy drugiego jej koła, czy też nie. Zawieszenie sztywne (lub zależne). sadzone są na wspólnej sztywnej osi związanej z ramą lub nadwoziem samochodu poprzez elementy sprężyste. Zmiana położenia jednego kola np. w razie najechania na nierowność nawierzchni drogi powoduje odpowiednią zmianę położenia drugiego koła, wskutek czego zmienia się rozstaw śladów kół. Obok podrzutu samochodu następuje wówczas dodatkowe rzucenie (szarpnięcie) w bok, wywołane skłonnością kola do wykonania skrętu, przenoszące się na drugie kolo. Ponadto sztywne zawieszenie sprawia, że po przetoczeniu się kola po nierówności samochód wykazuje skłonność do wykonywania „drgań stąpających” w płaszczyźnie pionowej, występujących szczególnie wyraźnie w pewnych zakresach szybkości jazdy, zaleznych od szczegółów konstrukcji zawieszenia. Wady zawieszenia sztywnego uwydatniają się najwyraźniej w razie stosowania podłużnych resorów piórowych. Jeżeli pojazd zakręca, wskutek oddziaływania na jego kadłub siły odśrodkowej resory zewnętrzne (w stosunku do środka skrętu) uginają się silniej niż wewnętrzne. Powoduje to powiększenie się rozstawu zewnętrznych kół (przedniego i tylnego) oraz skośne ustawienie osi kół zbieżne w kierunku środka skrętu — czyli samochód nabiera skłonności do wykonania nadmiernego skrętu. W rezultacie powstaje niebezpieczeństwo zjechania samochodu z drogi, zwłaszcza podczas pokonywania ostrych zakrętów z duża szybkością, kiedy występują znaczne siły odśrodkowe. Jeżeli kola samochodu są zawieszone zależnie, ciężar mas nieresorowanych jest większy niż w razie niezależnego zawieszenia kół. Zaleta zawieszenia sztywnego jest to, że zmiana położenia nadwozia (spowodowana np. podłużnym lub poprzecznym kołysaniem się) nie wpływa bezpośrednio na położenie obu kół. Mimo prostoty konstrukcji, ze względu na swe wady zawieszenia sztywne szybko wychodzą z użycia, ostatnio również i w samochodach ciężarowych uniwersalnego przeznaczenia. Zawieszenie niezależne. [przypisy: auta używane warszawa, auta zastępcze, serwis wózków widłowych ]

Możliwość komentowania Rodzaje zawieszeń została wyłączona

Posts Tagged ‘serwis wózków widłowych’

Rodzaje zawieszeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 9th, 2018

Dopuszcza się jedynie wzdłużne przesunięcia kół w granicach najwyżej kilkunastu milimetrów, co w praktyce wystarcza do wydatnego ograniczenia odczuwalnych skutków szarpnięć. Sprężyste elementy zawieszenia przeciwstawiają się wychylaniu kół jezdnych samochodu z położeń równowagi i zmuszają koła do powracania do położeń równowagi w miarę zanikania obciążeń zewnętrznych, wywołujących wychylenia kół. W ten sposób sprężyste elementy zawieszenia pośredniczą w przekazywaniu obciążeń z ramy na kola jezdne lub w kierunku odwrotnym. Ujmując ogólnie, sprężyste elementy zawieszenia powinny spełniać następujące zadania: osłabiać przenoszące się na nadwozie uderzenia i wstrząsy którym podlegają toczące się kola jezdne, wskutek natrafiania na nierówności nawierzchni drogi, — przekazywać częściowo lub w pełni siły reakcji jezdni na lub nadwozie samonośne, — przekazywać częściowo lub w pełni obciążenia dynamiczne od mas nieresorowanych na masy uresorowane lub odwrotnie, — zamieniać nieregularne wstrząsy lub uderzenia kół jezdnych na wymuszone drgania mas uresorowanych z góry przewidziana częstotliwością, — pochłaniać lub rozpraszać jak największą część energii przejmowanych obciążeń dynamicznych. Pomimo ogromnej rozmaitości rodzajów i szczegółów konstrukcji sprężystych elementów zawieszenia stosowanych we współczesnych samochodach, dotychczas nie opracowano jeszcze elementów, które w wymaganym stopniu spełniałyby wszystkie wymienione wymagania, Z tego względu w większości pojazdów samochodowych stosuje się rozwiązania kompromisowe, a żądane własności zawieszenia uzyskuje się dopiero przez instalowanie dość złożonych układów różnych elementów sprężystych. Rodzaje zawieszeń. Zależnie od konstrukcji i własności elementów sprężystych zawieszenie samochodu cechuje albo : — charakterystyka liniowa — statyczna strzałka ugięcia zmienia się wprost proporcjonalnie db zmiany obciążenia; w całym zakresie obciążeń ugięcie jednostkowe jest niezmienne, czyli charakterystykę stanowi prosta określona przez równanie P — c • s. Charakterystyka progresywna statyczna strzałka ugięcia wzrasta coraz wolniej ze zwiększeniem obciążenia, przy czym jednostkowe ugięcie zmienia się zależnie od chwilowego obciążenia; charakterystykę stanowi krzywa określona przez równanie P c • s; wykładnik równania charakterystyki progresywnej g może być stały lub zmienny; najbardziej korzystną charakterystykę zawieszenia, tj. miękką w zakresie przeciętnego obciążenia samochodu oraz twarda przy obciążeniach wykraczających poza ten zakres, uzyskuje Się dzięki odpowiedniej zmienności wykładnika g. [hasła pokrewne: auta używane warszawa, auta zastępcze, serwis wózków widłowych ]

Możliwość komentowania Rodzaje zawieszeń została wyłączona

« Previous Entries