okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘Serwis Seat Wrocław’

Wichrowate przekładnie zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 22nd, 2018

Typowe przykłady wymaganych i błędnych śladów wspólpracy zębów stożkowych kół zębatych przedstawiono na rysunkach 51-26 do 51-39, podając zarazem konieczne zmiany w celu uzyskania prawidłowych warunków współpracy zazębienia. Rysunki 51-26 do 51-32 dotyczą współpracy kół stożkowych o zębach prostych typu CON IFLEX, a rysunki 51-33 do 51-39 — współpracy kół spiralnej przekładni stożkowej o zębach łukowo-kołowych systemu GLEASON. Przed zmianą wysokości zębnika lub kąta miedzyosiowego należy najpierw uzyskać prawidłową wysokość śladów współpracy zębów oraz ustawić zalecony luz miedzyzębny. Odnosi się to do przypadków pokazanych na rys. 51-29 do 51-32 oraz rys. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Wichrowate przekładnie zębate została wyłączona

Posts Tagged ‘Serwis Seat Wrocław’

Wichrowate przekładnie zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 22nd, 2018

Do przekładni mostu napędowego CPN zaleca oleje mineralne, inhibitowane: „PHZ-l, „PHZ-2” i „P H-3”. Olej oznaczony literą „H” zawiera tzw. inhibitory zwiększające jego smarność. Odpowiedniki Ołejów przekla dniowych wg SAE podano obok, w zestawieni

Materiały stożkowych kół zębatych. Koła stożkowe przekładni głównych odkuwane są zwykle ze stali stopowej chromowo-niklowej chromowo-molibdenowej lub chromowu-nikłowo-molibdenowej do cyjanowania lub nawęglania. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Wichrowate przekładnie zębate została wyłączona

Posts Tagged ‘Serwis Seat Wrocław’

Wichrowate przekładnie zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 22nd, 2018

Użycie przekładni stożkowej o zębach łukowych i przecinających się osiach zamiast przekładni stożkowej o zębach prostych zapewnia następujące korzyści:

— odnosząc do takich samych wymiarów kół stożkowych (takie same moduły, liczby zębów oraz szerokości wieńców) przekładnia stożkowa o zębach lukowych ma zęby znacznie dłuższe, przebiegające po linii łukowej, a więc i bardziej wytrzymale,

— wskutek dodatkowego skokowego wskaźnika przyporu, przekładnie stożkowe o zębach łukowych przenoszą napęd płynniej niż przekładnie stożkowe o zębach prostych, czyli w zakresie dużych prędkości obwodowych pracują ciszej i zużywają sie mniej intensywnie,  możliwość doboru umiejscowionych śladów współpracy; przez niewielkie zmiany promieni krzywizny współpracujacych powierzchni można zmieniać pole powierzchni śladu współpracy odpowiednio do warunków pracy przekładni; umiejscowienie śladów współpracy zapewnia płynność przekazywania napędu, nawet pomimo pewnych ugięć w ułożyskowaniu, bez nie ezpiecznego przesunięcia obciążenia na jeden z ko.ficów z bów.

Kierunek pochylenia linii zęba. W spiralnej przekładni głównej, czyli złożonej z kół stożkowych o zębach łukowych i przecinających się osiaclț, o zwrocie, kierunku i wielkości sił międzyzębnych decyduje:

kierunek przenoszenia napędu, jeśli napęd przekazywany jest od silnika na przekładnie główną, małe koło (tzw. zębnik) napędza duże koło (tzw. talerzowe) ; [patrz też: Serwis Seat Wrocław, transport ponadgabarytowy, żuraw warsztatowy ]

— kierunek obrotu koła napędzającego (określając kierunek obrotu koła patrzy ię od strony podstawy ku wierzchoikowi stożka);

— kierunek pochylenia linii łukowych zębów koła napędzającego (określając kierunek pochylenia linii łukowej zęba patrzy się od strony wierzchołka stożka ku podstawie); jeśli linia zęba odchyla się W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to kierunek pochylenia linii zęba jest lewy, a w odwrotnym przypadku — prawy.

Kierunek pochylenia linii łukowych zębów dobiera sie zwykle przeciwny do kierunku obrotu koła, tak aby podczas jazdy w przód na zębnik działała siła poosiowa odpychająca go na zewnątrz (rys. 51-24 . Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Wichrowate przekładnie zębate została wyłączona

Posts Tagged ‘Serwis Seat Wrocław’

Wichrowate przekładnie zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Lipiec 22nd, 2018

Rozmaite odmiany zazębień stożkowych, różniące się zarówno kształtem linii zębów, jak i położeniem osi współpracujących kół, spotyka się najczęściej w mechanizmach mostów napędowych pojazdów samochodowych.

Przekładnie stożkowe o zębach prostych stosowane są przeważnie w samochodowych mechanizmach różnicowych. Od kilku lat rozpowszechniają się koła stożkowe o zębach prostych frezowanych specjalnymi metodami, dzięki czemu uzyskuje się parametry zazębienia odpowiednio dostosowane do warunków pracy w samochodowych mechanizmach różnicowych:

system CONIFLEX; zazębienie cechują: zmniejszony współczynnik wysokości zęba, zwiększony kąt przyporu Oraz odpowiednio dobrane współczynniki przesunięcia zarysu zęba; zęby mają beczułkowate kształty, a ślady ich współpracy występują tylko na pewnej części szerokości wieńców zębatych, co s tanowi zasadniczą rÓŻnicg w porównaniu ze zwykłymi kołami stożkowymi o zębach prostych, w których ślady współpracy rozciągają sie na całej szerokości wieńców ; zazębienie CONI FLEX jest w znacznym stopniu nieczułe na przesun ięcia osi, spowodowane niedokładnościami wykonania i montażowymi oraz ugięciami pod obciążeniem w czasie pracy . przekładni, co stanowi istotną zaletę z uwagi na trudności w określaniu z góry wpływu wspomnianych czynników, powodujących hałaśliwość pracy oraz wzmożone zużycie przekładni,

— system REVACYCLE; zazębienie wykonuje się przy użyciu przeciągacza obrotowego, zaopa trzonego we wstawiane segmenty (każdy po 5 zębów) ; za ostatnimi zębami (wykańczającymi i kalibrującymi) znajduje się przerwa, która umożliwia przekręcenie obrabianego kola w celu wykonania następnego wrębu; jedna obróbka każdego wrębu odbywa sie podczas jednego obrotu przeciągacza; system REVACYCLE jest metodą zastępczą.

Przekładnie stożkowe o zębach łukowych. Koła stożkowe przekładni głównej pracują w znacznie trudniejszych warunkach niż kola zębate skrzynki biegów, które uczestniczą w przenoszeniu napędu tylko okresowo, podczas korzystania z przełożeń zwalniających skrzynki biegów, a wirują jałowo w okresie jazdy na biegu bezpośrednim. Natomiast przekładnia główna stale pośredniczy w prze kazywaniu napędu, przy czym obciążenie jej jest tym większe, im większe jest przełożenie zwalniające skrzynki biegów. Od przekładni głównej wymaga się dużej wytrzymałości zazębienia (z uwagi na znaczne obciążenie podczas ruszania samochodu z miejsca), odporności na zużycie w zakresie wysokich prędkości obrotowych (czyli w okresach jazdy z dużą szybkością), niewielkich a ponadto cichobieżności. [patrz też: Serwis Seat Wrocław, transport ponadgabarytowy, żuraw warsztatowy ]

Prawie wszystkie ze wspomnianych wymagań spełnić można w zadowalającej mierze przez zastosowanie tzw. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Wichrowate przekładnie zębate została wyłączona

« Previous Entries