Posts Tagged ‘pranie tapicerki’

Wygoda jazdy samochodem

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Wygoda jazdy samochodem zależy nie tylko od częstotliwości drgań przedniego i tylnego zawieszenia, wynikających ze sprężystości zawieszenia i ogumienia, ale również i od charakteru tych drgań oraz zachowania sie samochodu podczas pokonywania krótkich przeszkód, Najwygodniejszy pod tym względem jest samochód, który ma jednakowe statyczne strzałki ugięcia przedniego i tylnego zawieszenia. W takim przypadku najeżdżanie przednich kół na nierówność nawierzchni powoduje podłużne kołysanie samochodu wokół punktu położonego nad tylna osią. Przy szybkości jazdy powyżej 40 km/godz, po upływie czasu krótszego niż 1/4 część okresu drgań swobodnych zawieszenia (typowe samochody osobowe), tylne kola najeżdżają już na tę samą nierówność, Impuls od tylnych kół wzbudza wówczas kołysanie podłużne wokół punktu położonego nad przednią osią, przeciwnie skierowane do kołysania podłużnego, wywołanego poprzednio przez kola przednie, Ponie waż oba wspomniane kołysania cechują jednakowe strzałki ugięcia oraz jednakowe częstotliwości, w rezultacie kołysanie praktycznie biorąc zanika i nadwozie samochodu podlega jedynie unoszeniu i opadaniu. Charakterystykę zawieszenia dobiera się w taki sposób, aby stopień obciążenia samochodu jak najmniej wpływał na charakter jego podłużnego kołysania. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, w których zwiększenie lub zmniejszenia obciążenia wyraźnie zmienia rozkład nacisków na osie. Wzdłużne ruchy kół. Wskutek najeżdżania na nierówności nawierzchni, koła wykonują nie tylko ruchy wzdłuż osi pionowej (z), ale również i wzdłuż osi podłużnej (x). Szarpnięcia takie sa następstwem chwilowego przyhamowania koła jezdnego, napotykającego nierówność nawierzchni. Aby wyeliminować lub ograniczyć do minimum odczuwalne skutki szarpnięć kół, stosuje sie rozmaite elastyczne elementy zawieszenia, które pozwalają na cofanie sie kół w chwili napotykania na przeszkodę utrudniającą ich toczenie się. Nadmierne ruchy wzdłużne kół są niepożądane, ponieważ zmniejszają stateczność ruchu samochodu podczas zakręcania lub hamowania. [patrz też: transport maszyn, regały magazynowe, osuszacze powietrza ]

Możliwość komentowania Wygoda jazdy samochodem została wyłączona

Posts Tagged ‘pranie tapicerki’

Wygoda jazdy samochodem

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Są zbyt powoli, co uniemożliwia np. szybkie zakręcanie pojazdu, Samochód z układem kierowniczym o bardzo dużym przełożeniu jest więc zwrotny tylko podczas ruchu z niewielką prędkością, a przy znacznej szybkości jazdy staje się nawet niebezpieczny w prowadzeniu i łatwo ulec może wypadkowi drogowemu. Z tego względu kierowanie ciężkim pojazdem z reguły ułatwia się przez zastosowanie urządzenia wspomagającego — zachowując umiarkowane przełożenie w układzie kierowniczym. Ogólnie biorąc urządzenie wspomagające zwiększa naciski poosiowe na drążek podłużny, wywierane wskutek przekrecania kola kierownicy. Od urządzenia wspomagającego wymaga się ponadto zwykle polepszenia korzystnych własności układu kierowniczego (np. odwracalności), bez pogłębiania jego Właściwości ujemnych. Urządzenie wspomagające włącza się dopiero po niewielkim odchyleniu kół kierowanych od dotychczasowego kierunku jazdy, a więc działa z okrešloną bezwładnością, która ułatwia prowadzenie samochodu (dzięki pełnej kontroli nad obranym kierunkiem). Usterka lub niedomaganie urządzenia wspomagającego na ogół nie wpływają na zdolność kierowania pojazdem. W’ takim przypadku kierowca z reguły ma nadal możność prowadzenia samochodu zgodnie ze swa wola, choć kosztem znacznie zwiększonych wysiłków niezbędnych do przekręcania koła kierownicy. Stosowanie urządzeń wspomagających w układach kierowniczych zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ ułatwia prace kierowcy, zwłaszcza podczas przebywania długich tras. Ponadto urządzenie wspomagające zapewnia pełne panowanie nad ruchem ciężkiego pojazdu w przypadkach nagłej zmiany warunków jazdy — jak np. wskutek „wystrzału” opony przedniego kola. Łatwość prowadzenia samochodu, uzyskana dzięki zastosowaniu urządzenia wspomagającego w układzie kierowniczym, może przyczyniać się do przedwczesnego zužyeia opon, w razie zbyt częstego skręcania kół kierowanych w miejscu, podczas postoju samochodu lub pokonywania zakrętów ze zbyt dużą szybkością. Ze względu na sposób działania rozróżnia się zwykle urządzenia wspomagające: mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Najrzadziej stosowane są urządzenia mechaniczne i elektryczne, częściej pneumatyczne (nadciśnieniowe lub podciśnieniowe) ; najbardziej rozpowszechnione są natomiast urządzenia hydrauliczne. [hasła pokrewne: transport ponadgabarytowy, wycieraczki samochodowe, brama garażowa ]

Możliwość komentowania Wygoda jazdy samochodem została wyłączona

« Previous Entries