Posts Tagged ‘pojazdy specjalistyczne’

Przekładnie pasowe

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Kolo łańcuchowe jest to specjalne kolo zębate, którego zęby spełniają zadania zabieraków łańcucha napędowego. Zarysy zębów kół łańcuchowych (rys. 51-48), przeznaczonych do współpracy z tulejkowymł lub rolkowymi łańcuchami napędowymi wg norm PN-61/M-84187, PN-62/M-84166 oraz PN-62/M-84168, określa norma PN-61/M-84181.

Obecnie w pojazdach samochodowych stosuje się niemal wyłącznie rozmaite przekładnie o pasach klinowych, a inne rodzaje przekładni pasowych wyszły już z użycia. Wciąż jeszcze najbardziej rozpowszechnione są przekładnie o zwykłych pasach klinowych, lecz ostatnio szybko wypierają je przekładnie o specjalnych pasach klinowych oraz zębate przekładnie pasowe.

Podstawową zaletą przekładni pasowej jest zdolność do poślizgu lub sprężystego wydłużania sic elastycznego pasa w razie występowania obciążeń dynamicznych. Zapobiega to przeciążeniom przekładni oraz przekazywaniu przez nią uderzeń i drgań. Z tego właśnie względu wyłącznie dzięki oporom tarcia, które przeciwstawiają się poślizgowi pomiędzy kolami pasowymi i zaciskającyrn się w ich rowkach pasem klinowym.

Pas zębaty. Ostatnio rozpowszechniają sie pasy zębate, pod wieloma względami przewyższające zwykle pasy klinowe (patrz rys. 37-100). Pas zębaty ma osnowę z kordu nylonowego (typ lekki) lub plecionki z drutu stalowego (typ ciężki) pokrytą warstwa kauczuku syntetycznego (neoprenu). W warstwie kauczuku wykonane są niskie zęby o prostym zarysie, jak w zębatce cykloidalnej. Pasy zębate wyrabia się w dwóch zasadniczych odmianach: lekkiej o podziałce 0,375′ i szerokości 0,375” . . . 1,5”, oraz ciężkiej o podziałce 0,5” i szerokości 0,75” Długości pasów są znormalizowane: pasy lekkie — 40. . .144 podziałek (zębów) oraz pasy ciężkie — 54. . 340. Ciężar pasa typu ciężkiego wynosi zaledwie około 0,15 kG na cal szerokości i metr długości. [podobne: pojazdy specjalistyczne, wypożyczalnia busów lublin, regały magazynowe ]

Zębate kola pasowe mogą być wykonywane z żeliwa, stali, stopów lekkich lub z sztucznych. Jeżeli pas pracuje bez wykonywania bocznych przesunięć, stosuje sie koła zębate bez bocznych obrzeży. Wewnętrzne koła napinające są zaopatrzone w odpowiednie uzębienie. Natomiast zewnętrzne kola napinające Są całkowicie gładkie.

Pas zębaty w odróżnieniu od pasa klinowego lub gładkiego może pracować bez naciąg wstępnego. Koła napinające

służą jedynie do zapobiegania nadmiernym zwisom pasa jeżeli długość jego (znormalizowana) jest zbyt duża (rys. 51-54). Brak naciągu wstępnego polepsza warunki pracy łożysk kół.

Zębate przekładnie pasowe odznaczają sie cichobieżnością (są mniej hałaśliwe niż przekładnie zębate, pracujące w kąpieli Ole jowej). Pasowa przekładnia zębata może pracować zupełnie na sucho (bez smarowania) w wodzie lub w oleju, ponieważ kauczuk syntetyczny jest całkowicie odporny na działanie smarów.

Możliwość komentowania Przekładnie pasowe została wyłączona

Posts Tagged ‘pojazdy specjalistyczne’

Przekładnie pasowe

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

W zespolonym układzie napędowym, przednim I b tylnym, górny ślimak obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a więc jest lewy (rys. 51-44e oraz j). Natomiast ślimak dolny w przednim lub w tylnym moście napędowym obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a więc jest lewy (rys. 51-44c oraz d). Obowiązuje to oczywiście tylko w przypadku, kiedy Ślimacznica obraca się współbieżnie z kołami jezdnymi. Współpraca kół ślimakowych. Przekładnia ślimakowa daje się znacznie łatwiej ustawiać niż przekładnie stożkowe.

Przypór między Ślimakiem a Ślimacznicą można korygować tylko przez przesuwanie ślimacznicy. Podobnie jak zębnik w przekładni stożkowej ślimak ma z reguły możliwość swobodnego wydłużania się osiowo w jednym kierunku wskutek rozszerzalności cieplnej (zwykłe w zakresie 0,2, , 0,3 mm).prawidłowość przyporu zębów kół przekładni ślimakowej sprawdza się najłatwiej przy użyciu tuszu. Po złożeniu przekładni ślimakowej najpierw prowizorycznie ustawia się ślimacznicę bez luzu i smaruje się jej zęby pastą, Następnie przekręca się ślimak, przyharnowując jednocześnie lekko kolo ślimakowe, aby otrzymać wyraźne ślady wspólpracy zębów, Prawidłowe ślady współpracy rozciągają się od środków zębów do wyjściowych stron zębów. Jeżeli Ślady współpracy są niewłaściwe, prawidłowy przypór uzyskuje się przez przesunie ie ślimacznicy w odpowiednim kierunku (rys. 51-45).

Smarowanie przekładni ślimakowych. Zamiast szeroko stosuwanego do niedawna oleju rycynowego z dodatkiem około ii)ó/o oieJt1 mineralnego obecnie u;ywa się prawie wyłącznie oleje mineralne z niewielką zawartością tłuszczów lub wolnych kwasów tłuszczowych. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie tłuszczów stałych i olejów przekładniowych.

Materiały kół ślimakowych. Obecnie ślimacznice przekładni głównych wyrabia sie przeważnie z brązu cynowego (zawartość cyny 1 1 14 0 0), a współpracujące z nimi ślimaki — ze stali stopowych, najczęściej utwardzanych powierzchniowo (do 62. . .64 HRC)zabezpieczonym zatrzaskiem. Rozróżnia sie dwa rodzaje tulejkowych łańcuchów napędowych: Tl — jednorzędowy łańcuch tulejkowy oraz T2 — dwurzędowy łańcuch tulejkowy (rys. 51-46). [podobne: pojazdy specjalistyczne, wypożyczalnia busów lublin, regały magazynowe ]

Rolkowy łań cuch napędowy. Zależnie od Jednorzedr•wł/ roboczego obciążenia dopuszczalnego oraz dokładności wykonania rozróżnia się łańcuchy pospoli tej jakości (wg PN-62/M-84166) oraz wyższej jakości (wg PN-62/M-84168). W pojazdach samochodowych spotyka się trzy rodzaje rolko- Omurzedowwych łańcuchów napędowych: RI — jednorzędowy łańcuch ro Ikowy, R2 dwurzędowy łańcuch rolkowy oraz R3 — trzyrzędowy łańcuch rolkowy (rys. 51-47), Rolkowy łańcuch napędowy o parzySłej liczbie ogniw zaopatruje się w proste ogniwo złączne, 51-46. Tulejkowe łańcuchy napędowe a łańcuch o nieparzystej liczbie ogniw — w wygięłe ogniwo złączne. Liczbę ogniw określa się łącznie z Ogniwem zlącznyrn. uńcuchyo nieparzystych liczbach ogniw stosuje się rzadko.

Możliwość komentowania Przekładnie pasowe została wyłączona

« Previous Entries