Posts Tagged ‘paralotnie’

Tłuczeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Tłuczeń spod podkładów wygarnia specjalny mechanizm wybierakowy i podaje na przesiewacz. Przesiewacz oczyszcza tłuczeń z zanieczyszczeń i segreguje go na odpowiednie klasy, po czym wsypuje go z powrotem w tor. Kolejność wsypywania jest następująca: najpierw wsypywany jest tłuczeń o ziarnach 40 do 50 mm i większych, później zaś o ziarnach 20 do 40 mm. Wszystkie ziarna poniżej 20 mm oraz wszelkie inne zanieczyszczenia, jak piasek, miał i grys, są odrzucane na przenośnik taśmowy stały, następnie na przenośnik wychylny. Z przenośnika wychylnego zanieczyszczenia zsypywane są na podstawione wagony lub na pobocze torowiska. Wszystkie mechanizmy oczyszczarki są napędzane silnikami elektrycznymi. Jako źródło energii zastosowano zespół prądotwórczy WOLA typu 4ZPP250, o mocy 250 kVA, Na większe odległości oczyszczarka może być transportowana lokomotywą z maksymalną prędkością 50 km/h. W oczyszczarce można wyodrębnić następujące główne zespoły: 1) ramę z kabiną i wyposażeniem; 2) zespół prądotwórczy WOLA; 3) mechanizm wybierakowy z regulatorem koryt; 4) przesiewacz wraz z szybem zsypowym; 5) przenośniki taśmowe; 6) napęd jazdy roboczej i transportowej; 7) układ hamulcowy; 8) układ elektryczny. Rama stanowi konstrukcję spawaną ze stali profilowej i blach. Rama składa się z podłużnic o przekroju skrzynkowym, połączonych na końcach czołownicami, w których są umocowane urządzenia cięgłowe i zderzaki. Rama oczyszczarki jest osadzona na dwóch wózkach tocznych i połączona z nimi czopami skrętnymi, W tylnej części ramy znajduje się kabina jazdy, a jej oszklenie zapewnia dobrą widoczność w czasie jazdy transportowej. Kabina robocza znajduje się w środkowej części ramy i mieści pulpit sterujący zespołami roboczymi oczyszczarki. W tylnej części ramy znajduje się konstrukcja wsporcza napędu mechanizmu wybierakowego, zespołu prądotwórczego oraz przenośnika taśmowego tłucznia. W przedniej części ramy jest zamontowany przesiewacz wstrząsowy oraz przenośniki odsiewek. [patrz też: nagrzewnice powietrza, Wynajem autokarów, wyposażenie stajni ]

Możliwość komentowania Tłuczeń została wyłączona

Posts Tagged ‘paralotnie’

Tłuczeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Użycie przekładni stożkowej o zębach łukowych i przecinających się osiach zamiast przekładni stożkowej o zębach prostych zapewnia następujące korzyści:

— odnosząc do takich samych wymiarów kół stożkowych (takie same moduły, liczby zębów oraz szerokości wieńców) przekładnia stożkowa o zębach lukowych ma zęby znacznie dłuższe, przebiegające po linii łukowej, a więc i bardziej wytrzymale,

— wskutek dodatkowego skokowego wskaźnika przyporu, przekładnie stożkowe o zębach łukowych przenoszą napęd płynniej niż przekładnie stożkowe o zębach prostych, czyli w zakresie dużych prędkości obwodowych pracują ciszej i zużywają sie mniej intensywnie,  możliwość doboru umiejscowionych śladów współpracy; przez niewielkie zmiany promieni krzywizny współpracujacych powierzchni można zmieniać pole powierzchni śladu współpracy odpowiednio do warunków pracy przekładni; umiejscowienie śladów współpracy zapewnia płynność przekazywania napędu, nawet pomimo pewnych ugięć w ułożyskowaniu, bez nie ezpiecznego przesunięcia obciążenia na jeden z ko.ficów z bów.

Kierunek pochylenia linii zęba. W spiralnej przekładni głównej, czyli złożonej z kół stożkowych o zębach łukowych i przecinających się osiaclț, o zwrocie, kierunku i wielkości sił międzyzębnych decyduje:

kierunek przenoszenia napędu, jeśli napęd przekazywany jest od silnika na przekładnie główną, małe koło (tzw. zębnik) napędza duże koło (tzw. talerzowe) ; [patrz też: paralotnie, zabudowy samochodowe, foteliki samochodowe ]

— kierunek obrotu koła napędzającego (określając kierunek obrotu koła patrzy ię od strony podstawy ku wierzchoikowi stożka);

— kierunek pochylenia linii łukowych zębów koła napędzającego (określając kierunek pochylenia linii łukowej zęba patrzy się od strony wierzchołka stożka ku podstawie); jeśli linia zęba odchyla się W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to kierunek pochylenia linii zęba jest lewy, a w odwrotnym przypadku — prawy.

Kierunek pochylenia linii łukowych zębów dobiera sie zwykle przeciwny do kierunku obrotu koła, tak aby podczas jazdy w przód na zębnik działała siła poosiowa odpychająca go na zewnątrz (rys. 51-24 . Jeżeli bowiem siła poosiowa dociska zębnik do koła talerzowego, w miarę zwiększania się luzów w łożyskach wzrasta skłonność zębnika do zakleszczania Się w kole talerzowym, co łatwo powoduje wyłamanie zębów.

Możliwość komentowania Tłuczeń została wyłączona

« Previous Entries