okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘opony do wózków widłowych’

Częstotliwość drgań swobodnych

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Jeżeli masa uresorowana m unosi sie i opada, czyli wykonuje ruchy drgające wzdłuż osi z, to częstotliwość kątowa swobodnych drgań układu [rd/sek] wyrażać się będzie równaniem : N/c/m [rd/sek], Z podanej uprzednio zależności wynika, że: = N/g/s [rd/sekl. Częstotliwość kątowa drgań swobodnych samochodu jest wiec przy danym obciążeniu wielkością stałą i niezależną od warunków jazdy, lecz wynika jedynie ze statycznej strzałki ugięcia elementów sprężystych. Częstotliwość drgań swobodnych mas uresorowanych samochodu zależy w dużym stopniu od charakteru współpracy sprężystych elementów zawieszenia i ogumienia kół. Dlatego też w obliczeniach wprowadza się pojęcie wypadkowej twardości zawieszenia, czyli Cl • (Cl + ce) [kG/cm], gdzie: Cl — twardość sprężystych elementów zawieszenia oraz ce — twardość ogumienia. Częstotliwości drgań swobodnych zawieszenia samochodu zawarte w granicach 50. . . 150 1/min są znoszone przez jadących bez przykrości. Odpowiadają one bowiem przecietnym częstościom stawiania kroków przez człowieka. Na drgania o częstotliwości poniżej około 50 l/min organizm ludzki reaguje chorobą morską. Natomiast drgania o częstotliwości ponad 150 l/min wywołują szybkie znużenie, a nawet bóle wywołane nadmiernym napięciem mięśni (trzęsienie). Drgania masy samochodu cechuje mała częstotliwość przy dużej amplitudzie. Masy nieresorowane drgają podczas ruchu samochodu z dość dużą częstotliwością 400. . .800 l/min, przy czym amplitudy tych drgań są na ogól niewielkie i zawierają sie w granicach paru centymetrów tj. z reguły w zakresie odkształceń ogumienia kół. Podczas jazdy drgania mas uresorowanych i nieresorowanych nakładają się na siebie. Powszechnie dąży się do tego, aby nieprzyjemne dla jadących drgania masy uresorowanej były jak najmniej wyczuwalne. Osiąga się to przez ograniczenie do minimum mas nieresorowanych oraz zastosowanie miękkiego zawieszenia o dużej statycznej strzałce ugięcia. Drgania wymuszone masy uresorowanej. Dobierając charakterystyke zawieszenia samochodu obok drgań swobodnych trzeba uwzględniać również i drgania wymuszone, występujące podczas ruchu samochodu po nawierzchni o regularnych falistościach. Wpływ drgań wymuszomych można rozpatrzyć poglądowo w oparciu o założenie, że układ drgający o jednym stopniu swobody porusza się w kierunku x z prędkością v, przy czym koniec sprężyny układu przesuwa się po linii falistej, [przypisy: opony do wózków widłowych, nauka jazdy szczecin, Suzuki Maruti 800 ]

Możliwość komentowania Częstotliwość drgań swobodnych została wyłączona

Posts Tagged ‘opony do wózków widłowych’

Częstotliwość drgań swobodnych

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Masy nieresorowane opierając sie o nawierzchnię drogi poprzez sprężyste ogumienie, mogą wykonywać ruchy niezależne od ruchów masy uresorowanej. Wielkość wzajemnych przesunięć tych dwóch mas jest uwarunkowana konstrukcją zawieszenia oraz osi samochodu. Samochód jest wprawdzie układem o wielu stopniach swobody, lecz poglądową analizę charakteru drgań masy uresorowanej samochodu można oprzeć na najdalej posuniętym uproszczeniu i założyć umownie, że samochód stanowi układ drgający o jednym tylko stopniu swobody. Uproszczenie takie jest o wiele bardziej słuszniejsze niż na pozór sie to wydaje. Wynika to z okoliczności, że w nowoczesnym samochodzie osobowym 0 wysuniętym do przodu silniku i sięgającym daleko za tylną oś bagażniku, lub w autobusie czy samochodzie ciężarowym w pełni załadowanym, biorąc praktycznie przednie i tylne zawieszenie stanowią niezależne układy drgajace. Drgania swobodne masy uresorowanej. Samochód rozpatrywany jako układ drgający o jednym stopniu swobody składa się ze skupionej masy m (kG • sek2/cm], która co do wielkości równa się masie uresorowanej samochodu i może wykonywać tylko ruchy pionowe oraz ze sprężyny o twardości c [kG/cm]. Twardość c zawieszenia (sprężyny) przedstawia łączną spreżystość 0 jednym stopniu swobody wszystkich elementów zawieszenia oraz sprężystość ogumienia. Strzałka ugięcia zawieszenia (sprężyny) s [cm] jest to jej ugięcie pod działaniem ciężaru G [kG] masy uresorowanej. Ujmując inaczej statyczna strzałka ugięcia zawieszenia stanowi różnice wysokości Środka ciężkości masy uresorowanej miedzy położeniem równowagi oraz położeniem uniesienia masy resorowanej w którym siła sprężystości zawieszenia równa jest zero (PS — O). Związek miedzy statyczną strzałką ugięcia (s) i twardością zawieszenia (c) określa zależność s G/c Icml. Ponieważ G — m • g (gdzie: g — przyspieszenie ziemskie [cm/sek21), a więc s g/c [cm]. [hasła pokrewne: opony do wózków widłowych, nauka jazdy szczecin, Suzuki Maruti 800 ]

Możliwość komentowania Częstotliwość drgań swobodnych została wyłączona

« Previous Entries