Posts Tagged ‘okucia do szkła’

Niezależność zawieszenia kół pędnych

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Niezależność zawieszenia kół pędnych uzyskuje się dzięki temu, że dzięki zastosowaniu przegubu każda z półosi, związane z nią kolo pędne oraz jej obudowa (tzw. pochwa) tworzą pewną całość konstrukcyjną, która wychylając się umożliwia unoszenie się lub opadanie kola pędnego — bez wymuszania wychyleń drugiego kola pędnego. Ze względu na konstrukcję, wśród łamanych mostów Niezależne zawieszenie tylne. Wprawdzie niezależne zawieszenia kół tylnych spotyka się niezbyt często, lecz konstrukcje ich są nadspodziewanie różnorodne, ponieważ zależą od przeznaczenia pojazdu, jego klasy oraz szczegółów budowy. Dwuprzegubowy, łamany most napędowy wyróżnia się sprzężeniem półosi napędowych z mechanizmem różnicowym za pośrednictwem oddzielnych przegubów, dzięki czemu półosie wraz z kolami pędnymi wykonują ruchy wahadłowe wokół dwóch różnych środków obrotu, leżących w pewnej odległości od siebie. Wykonanie takie, tzw. układ skróconej osi wahliwej zapewnia dość dużą stateczność ruchu samochodu podczas zakręcania oraz umożliwia sztywne związanie bloku przekladni mostu napędowego z ramą lub nadwoziem samoniosącym, lecz jest skomplikowane konstrukcyjnie i kosztowne. Jednoprzegubowy, łamany , napędowy wyróżnia Się wahliwym zawieszeniem bloku przekładni mostu napędowego i przegubowym sprzężeniem z mechanizmem różnicowym jednej tylko półosi, dzięki czemu półosie wraz z kołami pędnymi wykonują ruchy wahadłowe wokół wspólnego środka obrotu, będącego środkiem przegubu półosi. Pomimo pewnej asymetrii układu i nieco zmniejszonej stateczności podczas zakręcania, w porównaniu z dwuprzegubowym mostem napędowym, jednoprzegubowy most napędowy jest prostszy konstrukcyjnie i tańszy, pozwala na obniżenie spodu nadwozia i zapewnia mniejsze zmiany rozstawu i pochylenia kół pędnych, wywoływane odkształcaniem się sprężystych elementów zawieszenia, z reguły sprężyn śrubowych. [podobne: Mechanik samochodowy Wrocław, wynajem samochodów, transport ponadgabarytowy ]

Możliwość komentowania Niezależność zawieszenia kół pędnych została wyłączona

Posts Tagged ‘okucia do szkła’

Niezależność zawieszenia kół pędnych

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

W takiej sytuacji obracające się z prędkością turbiny koło słoneczne przedniej przekładni planetarnej zmuszając satelity do przekręcania się wokół ich osiek powoduje przeciwbieżne obracanie się koła pierścieniowego wraz z koszykiem satelitów tylnej przekła dni planetarnej i wałem zdawczym — w przeciwnym kierunku niż wiruje wał turbiny i znacznie wolniej (przełożenie zwalniające 2,2). Sysłem TURBOGLIDE. Automatyczne skrzynki biegów, stosowane w latach 1957 . . . 1961 w samochodach CHE VROLET. Zespoły TURBOGLIDE modyfikowano niemal corocznie, zmieniając konstrukcje niektórych elementów i mechanizmów. Zespól TURBOGLIDE 1957 jest to pięciowirnikowa przekładnia hydrokinetyczna (pompa, trzy turbiny, nastawna kierownica) zespolona z dwoma prostymi przekładniami planetarnymi (rys. 56-69) w taki sposób, że każda turbina przekładni hydrokinetycznej przekazuje napęd na wał zdawczy przez inne przełożenie. Zakresy pracy zespołu: P-R-N-D-HR (HR zwalniacz) są przełączane przez układ hydrauliczny, wskutek przerzucania dźwigni sterującej osadzonej na kolumnie kierownicy. Podczas korzystania z zakresu D (jazda w przód) włączone są sprzęgło odcinające i sprzęgło jazdy w przód, a rozłączone pozostają sprzęgło biegu tylnego i sprzęgło zwalniacza. Ciecz wydostająca się spomiędzy kanałów miedzylopatkowych pompy zmusza do obracania sie wszys tkie trzy turbiny. Napęd z pierwszej turbiny przenoszony jest przez słoneczne kolo zębate tylnej przekładni planetarnej, jej satelity i koło pierścieniowe na wał zdawczy. Tylna przekladma pianetarna pracuje wówczas z przełożeniem zwalniającym 2,67, czyli moment obrotowy odbierany przez pierwszą turbinę zostaje zwiększony 2,67 rata. Jednocześnie wał zdawczy jest napędzany przez druga turbinę za pośrednictwem przedniej przekładni planetarnej, która zwiększa 1,6 raza moment odbierany na drugiej turbinie. Trzecia turbina przekazuje odbierany moment obrotowy bezpośrednio na wał zdawczy (poprzez sprzęgło jazdy w przód i koszyk satelitów tylne] przekładni planetarnej). Moment odbierany na wale zdawczym zespołu jest więc sumą trzech składowych momentów oddawanych przez poszczególne turbiny, pracujące z różnymi poślizgami, dzięki niezależności przekładni planetarnych (Mw = 2,67 • Mit + • M2t + Mat). [przypisy: mycie podjazdów, pranie tapicerki warszawa, pasy napędowe ]

Możliwość komentowania Niezależność zawieszenia kół pędnych została wyłączona