okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘nauka jazdy szczecin’

Ruch rozdzielacza sterującego

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 11th, 2018

Ruch rozdzielacza sterującego wymusza ruch tłoka siłownika, lecz dopiero po uwolnieniu górnego drążka tłokowego przez zawór zwrotny. Dolny drążek tłokowy zaopatrzony jest w zębatkę, która napędzając segment koła zębatego przekręca ramię kierownicy. Zawór zwrotny spełnia jednocześnie zadania opornika sprężynowego o określonym napięciu wstępnym, dzięki czemu urządzenie wspomagające zaczyna działać z pewnym opóźnieniem, dopiero po przezwyciężeniu oporu tej sprężyny. Stopień otwarcia zaworu zwrotnego i tym samym nacisk wywierany przez siłownik zależą od chwilowego nacisku obwodowego na kole kierownicy (zależność proporcjonalna). W razie niedomagania urządzenia wspomagającego następuje samoczynne sprzężenie wału kierownicy z zębatką, co umożliwia nadal kierowanie samochodem, leu kosztem znacznie większego wysiłku. Podciśnieniowe urządzenia wspomagające w układach kierowniczych, w postaci układu wykorzystującego podciśnienie w rurze ssącej pracującego silnika, nie znalazły prawie praktycznego zastosowania ze względu na znaczne wymiary i duży ciężar siłownika oraz nieustalony charakter pracy (z uwagi na zmienność chwilowego podciśnienia roboczego). Nadciśnieniowe urządzenia wspomagające (pneumatyczne) należą do dość rozpowszechnionych. Instalacje takie spotyka się głównie w samochodach ciężarowych i autobusach, ze względu na łatwość zasilania ze zbiorników sprężonego powietrza układów hamulcowych. BENDIX-WESTINGHOUSE — nadciśnieniowe urządzenie wspomagające, stosowane jest często w ciężarowych samochodach amerykańskich. Na końcu wału kierownicy osadzone są trzy dźwignie: sterująca, pośrednia oraz kierownicza (wąs kierownicy). Dźwignia kierownicza połączona jest przegubowo z drążkiem tłoka. Kiedy obraca się kołem kierownicy dźwignia sterująca, wskutek oporu stawianego przez koła kierowane podczas skręcania w bok, poprzez dźwignie pośrednia wzdłużnie przesuwa drążek sterujący. Powoduje to otwarcie odpowiedniego zaworu umożliwiającego dopływ sprężonego powietrza ze zbiornika układu hamulcowego do cylindra siłownika po odpowiedniej stronie tłoka, który poprzez dźwignię kierowniczą wywiera poosiowy nacisk na drążek podłużny. Zużycie sprężonego powietrza przez pneumatyczne urządzenie wspomagające jest stosunkowo niewielkie. Stanowi to istotną zaletę, ponieważ na ogół nie zachodzi potrzeba wymiany sprężarki układu hamulcowego na inną większej wydajności. [więcej w: opony do wózków widłowych, nauka jazdy szczecin, części do wózków toyota ]

Możliwość komentowania Ruch rozdzielacza sterującego została wyłączona

Posts Tagged ‘nauka jazdy szczecin’

Ruch rozdzielacza sterującego

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 11th, 2018

Na dwustronnym drążku podłużnym osadzone jest obrotowe jarzmo. Podczas skręcania kół kierowanych np. w lewo, wskutek oporu kół, ruch ramienia powoduje przesunięcie jarzma, które poprzez cięgło uruchamia dźwignie sterującą za pośrednictwem zaworów dopływ sprężonego powietrza do siłownika, wywierającego poosiowy nacisk na drążek podłużny. W razie zaniku nacisku obwodowego na kole kierownicy jarzmo ustawia się równolegle do ramienia kierowniczego; wówczas dźwignia sterująca przesuwa sie w położenie środkowe, odcinając dopływ sprężonego powietrza do siłownika. Obwodowy nacisk z koła kierownicy na jej przekładnię jest przekazywany poprzez wał kierownicy, połączony zwykle z walkiem elementu napędzającego przekładni za pomocą elastycznego przegubu lub złącza wielowypustowego. Kolumna kierownicy osłania częściowo lub całkowicie wał kierownicy. W małych samochodach spotyka się często nieosłonięte wały kierownicy, ułożyskowane we wspornikach osadzonych przeważnie pod deskami rozdzielczymi. Samochody ciężarowe i autobusy oraz większość samochodów osobowych. W samochodach osobowych spotyka sie często skróconą kolumne kierownicy umocowana pod deska rozdzielczą. Wał kierownicy w górnej części zakończony jest zwykle stożkiem i gwintowanym czopem walcowym do osadzenia koła kierownicy. Koło kierownicy w nowoczesnym samochodzie osobowym oprócz spełniania swych zasadniczych zadań funkcjonalnych służy jednocześnie jako element zdobniczy wnętrza nadwozia. Koło kierownicy składa się z trzech zasadniczych elementów piasty, ramion i wieńca. Wieniec koła kierownicy wykonany jest przeważnie z rury stalowej zaopatrzonej w odpowiednie występy i wgłębienia w celu ułatwienia chwytu. Wieniec koła kierownicy zwykle pokryty jest tworzywem sztucznym lub gumą. Nowoczesne kola kierownicy mają przeważnie dwa lub trzy ramiona kierownicy w postaci okrągłych prętów zwykle ze stali nierdzewnej. Koła kierownicy samochodów osobowych w celu zapewnienia dobrej widoczności wyposaża się z reguly w dwa ramiona, a niekiedy nawet w jedno tylko ramię. [podobne: opony do wózków widłowych, nauka jazdy szczecin, części do wózków toyota ]

Możliwość komentowania Ruch rozdzielacza sterującego została wyłączona

« Previous Entries