okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘Myjnia samochodowa’

Łożyska toczne

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Sprawność mechaniczna pasowej przekładni zębatej jest bliska 100%, z uwagi na brak poślizgu pasa oraz dzięki jego elastyczności. Podczas pracy przekładni pas i jej koła nie nagrzewają się wyczuwalnie. Brak poślizgu pasa pozwala na stosowanie tego rodzaju przekładni do napędów w pełni współzależnych — np. do napędu rozrządu silnika. Na rys. 51-55 przedstawiono charakterystyki pasów zębatych silnie i słabo obciążonych, które zazębiają się z co najmniej sześcioma zębami na każdym z współpracujących kół zębatych. Jeżeli warunku takiego nie można spełnić np. ze względów konstrukcyjnych, aby zapobiec powstawaniu nadnłiernych napręžeri trzeba zwiększyć szerokośc pasa — w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalnie do liczby elikopterów, gdzie pas o szerokości 3 cale przekazuje moc 50 KM, przy szybkości obwodowej 30 m/sek.

DO najkosztowniejszych i najbardziej odpowiedzialnych elementów mechanizmów i zespołów pojazdów samochodowych należą łożyska toczne, stosowane głównie do ustalania lub podpierania obracających się części. We współczesnych pojazdach stosuje się znaczne liczby najrozmaitsz ch łożysk tocznych (np. w samochodzie terenowym do 120 . [podobne: citroen warszawa, myjnia bezdotykowa, Myjnia samochodowa ]

Przemysł motoryzacyjny, jako główny odbiorca produkcji łożysk tocznych, wysuwa coraz to nowe i zaostrzone wymagania, co przyczynia się do szybkiego postępu w konstrukcji i metodach wytwarzania łożysk tocznych. Okoliczności te nabierają szczególnego znaczenia w krajach przodujących w produkcji samochodów, ponieważ liczne wytwórnie łożysk tocznych wyrabiają wiele specjalnych rodzajów łożysk tocznych w ścisłym porozumieniu z wytwórniami pojazdów, a często wyłącznie na ich zlecenie.

Okoliczność ta w istotnej mierze przyczynia się do doskonalenia konstr ukcji samochodów, ponieważ stosowanie łożysk specjalnych pozwala na ograniczanie do minimum wymiarów geometrycznych i ciężaru części lub też na uproszczenie szczegółów wykonania części sąsiadujących z łożyskami, co z kolei obniża koszty i ułatwia produkcję samochodów. Łożyska specjalne są jednak przeważnie znacznie droższe niż uniwersalne, zwłaszcza gdy chodzi o produkcje niewielkich serii.

Obecnie w budowie samochodów nie ogranicza się zupełnie liczby typów i odmian stosowanych łożysk tocznych. Wręcz przeciwnie na ogół dokłada się wszelkich starań, aby właściwości łożyska jak najbardziej odpowiadały jego przeznaczeniu, a tym samym dąży się do jak najszerszego wykorzystania najrozmaitszych łożysk specjalnych.

Możliwość komentowania Łożyska toczne została wyłączona

Posts Tagged ‘Myjnia samochodowa’

Łożyska toczne

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Kolo łańcuchowe jest to specjalne kolo zębate, którego zęby spełniają zadania zabieraków łańcucha napędowego. Zarysy zębów kół łańcuchowych (rys. 51-48), przeznaczonych do współpracy z tulejkowymł lub rolkowymi łańcuchami napędowymi wg norm PN-61/M-84187, PN-62/M-84166 oraz PN-62/M-84168, określa norma PN-61/M-84181.

Obecnie w pojazdach samochodowych stosuje się niemal wyłącznie rozmaite przekładnie o pasach klinowych, a inne rodzaje przekładni pasowych wyszły już z użycia. Wciąż jeszcze najbardziej rozpowszechnione są przekładnie o zwykłych pasach klinowych, lecz ostatnio szybko wypierają je przekładnie o specjalnych pasach klinowych oraz zębate przekładnie pasowe.

Podstawową zaletą przekładni pasowej jest zdolność do poślizgu lub sprężystego wydłużania sic elastycznego pasa w razie występowania obciążeń dynamicznych. Zapobiega to przeciążeniom przekładni oraz przekazywaniu przez nią uderzeń i drgań. Z tego właśnie względu wyłącznie dzięki oporom tarcia, które przeciwstawiają się poślizgowi pomiędzy kolami pasowymi i zaciskającyrn się w ich rowkach pasem klinowym.

Pas zębaty. Ostatnio rozpowszechniają sie pasy zębate, pod wieloma względami przewyższające zwykle pasy klinowe (patrz rys. 37-100). Pas zębaty ma osnowę z kordu nylonowego (typ lekki) lub plecionki z drutu stalowego (typ ciężki) pokrytą warstwa kauczuku syntetycznego (neoprenu). W warstwie kauczuku wykonane są niskie zęby o prostym zarysie, jak w zębatce cykloidalnej. Pasy zębate wyrabia się w dwóch zasadniczych odmianach: lekkiej o podziałce 0,375′ i szerokości 0,375” . . . 1,5”, oraz ciężkiej o podziałce 0,5” i szerokości 0,75” Długości pasów są znormalizowane: pasy lekkie — 40. . .144 podziałek (zębów) oraz pasy ciężkie — 54. . 340. Ciężar pasa typu ciężkiego wynosi zaledwie około 0,15 kG na cal szerokości i metr długości. [podobne: citroen warszawa, myjnia bezdotykowa, Myjnia samochodowa ]

Zębate kola pasowe mogą być wykonywane z żeliwa, stali, stopów lekkich lub z sztucznych. Jeżeli pas pracuje bez wykonywania bocznych przesunięć, stosuje sie koła zębate bez bocznych obrzeży. Wewnętrzne koła napinające są zaopatrzone w odpowiednie uzębienie. Natomiast zewnętrzne kola napinające Są całkowicie gładkie.

Pas zębaty w odróżnieniu od pasa klinowego lub gładkiego może pracować bez naciąg wstępnego. Koła napinające

służą jedynie do zapobiegania nadmiernym zwisom pasa jeżeli długość jego (znormalizowana) jest zbyt duża (rys. 51-54). Brak naciągu wstępnego polepsza warunki pracy łożysk kół.

Zębate przekładnie pasowe odznaczają sie cichobieżnością (są mniej hałaśliwe niż przekładnie zębate, pracujące w kąpieli Ole jowej). Pasowa przekładnia zębata może pracować zupełnie na sucho (bez smarowania) w wodzie lub w oleju, ponieważ kauczuk syntetyczny jest całkowicie odporny na działanie smarów.

Możliwość komentowania Łożyska toczne została wyłączona

« Previous Entries