Posts Tagged ‘mycie ciśnieniowe’

Zawieszenie przednie samochodów VOLKSWAGEN lub PORSCHE

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Typowym reprezentantem układu podwójnych wahaczy podłużnych, z zastosowaniem drążków skrętnych, jest zawieszenie przednie samochodów VOLKSWAGEN lub PORSCHE. Drążki skrętne znajdują się w rurach osłaniających, umocowanych sztywno do ramy. Na końcach drążków skrętnych osadzone są podłużne wahacze związane obrotowo ze zwrotnicami kół przednich. Na wzmiankę zasługuje niezależne zawieszenie kół kierowanych samochodów OPEL i MOSKWICZ, przy użyciu równoległych wahaczy podlużnych z zastosowaniem sprężyn śrubowych. Sprężyny śrubowe mieszcza się w cylindrach korpusów zwrotnie ułożyskowanych na końcach rurowej osi przedniej, przymocowanych sztywno do ramy. Dwa wahacze prowadzące koło mogą Obracać sie na sworzniach osadzonych W korpusie zwrotnicy. Jeden z wahaczy pracuje jako dźwignia dwuramienna, której ramię wewnętrzne opiera się o zderzak sprężyny śrubowej, a ramie zewnętrzne stanowi wspornik łożysk piasty kola. Drugi wahacz zabezpiecza tarcze hamulcową i piastę kola przed przekręcaniem się i przenosi na oś obciążenia wystepujące podczas hamowania. Istotne wady omawianego układu to mała sztywność poprzeczna oraz trudność uzyskania dużych kątów skrętu kół kierowanych. Pojedynczy wahacz podłużny. Niezależne zawieszenie kół kierowanych na pojedynczych wahaczach podłużnych zapewnia wprawdzie niezmienne pochylenie kół, lecz wskutek odkształcania się elementów sprężystych zawieszenia ulega zawieszenie kota kierowanego na pojedynczym wahaczu podłużnym (CITROEN 2CV) zmianom zarówno wyprzedzenie sworzni zwrotnic, jak i rozstaw kół. Pojedyncze wahacze podłużne spotyka sie prawie wyłącznie w małych samochodach osobowych. Wahacz podłużny i poprzeczny. Niekiedy, głównie ze względów konstrukcyjnych, przednie koła kierowane zawiesza się na dolnych wahaczach poprzecznych i górnych wahaczach podłużnych, przy czym dzięki odpowiedniemu doborowi dość znacznych długości wahaczy zmiany ustawienia kół w wyniku odkształcania się elementów sprężystych nie wykraczają poza zakres dopuszczalny. Układy takie spotyka się głównie w lekkich samochodach osobowych o nadwoziach samonośnych. [patrz też: pranie tapicerki warszawa, wynajem busów warszawa, prawo jazdy ]

Możliwość komentowania Zawieszenie przednie samochodów VOLKSWAGEN lub PORSCHE została wyłączona

Posts Tagged ‘mycie ciśnieniowe’

Zawieszenie przednie samochodów VOLKSWAGEN lub PORSCHE

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Zależnie od konstrukcji, łożysko toczne jest przystosowane do przenoszenia obciążeń poprzecznych lub wzdłużnych względem osi obrotu części us talonej przez łożysko. Poprzecznym lub promieniowym nazywa się obciążenie, działajace w kierunku prostopadłym do osi obrotu części, a podłużnym lub osiowym — obciążenie skierowane poosiowo, równolegle do osi obrotu części. Ze względu na kierunek działania obciążenia, do którego przejmowania łożysko toczne jest konstrukcyjnie przystosowane, rozróżnia się zwykle:

— łożyska poprzeczne (promieniowe) przeznaczone w zasadzie do przejmowania obciążeń prostopadłych do osi obrotu części; łożyska takie mogą jednak przeważnie (z nielicznymi wyjątkami) przejmować również i dość znaczne obciążenia wzdłużne; nośność łożysk poprzecznych określa sie uwzględniając jedynie obciążenia czysto poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska poprzecznego *) jest mniejszy niż 450,

— łożyska wzdłużne (poosiowe lub oporowe) przeznaczone do przejmowania obciążeń poosiowych, działających równoległe do osi obrotu części; niektóre rodzaje łożysk wzdłužiiych (np. wzdłużne łożysko baryłkowe) mogą ponadto przejmować umiarkowane obciążenia poprzeczne; własności łożysk wzdłużnych określa się uwzględniając jedynie obciążenia wzdłużne ; nominalny kąt działania łożyska podłużnego jest większy niż 450,  łożyska skośne (stożkowe lub promieniowo-oporowe) przeznaczone do jednoczesnego przejmowania obciążeń poprzecznych i wzdłużnych; łożysko skośne pracuje prawidłowo dopiero w razie pewnego obciążenia wzdłużnego, wynikającego z obciążenia zewnętrznego części ustalonej w łożysku lub z obciążenia nadanego wstępnie podczas osadzania łożyska ; nośność łożysk skośnych określa się uwzględ niając jedynie obciążenie poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska skośnego jest większy niż 450. [podobne: surowce wtórne, bidony rowerowe, mycie ciśnieniowe ]

Zależnie od kształtu elementów tocznych rozróżnia się łożyska kulkowe oraz wałeczkowe, Wśród łożysk wałeczkowych z uwagi na kształt wałeczków rozróżnia się z kolei łożyska: walcowe, igiełkowe stożkowe i baryłkowe.

Odpowiednio do możliwości kątowego wychylania się pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego, rozrożnia się łożyska sztywne 1 wahliwe, a z uwagi na konstrukcję łożyska nierozłączne i rozłączne.

Poprzeczne łożyska kulkowe. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie poprzeczne łożyska kulkowe, jednorzędowe (rys. 51-56). Łożyska takie zasadniczo przezna czone Są tylko do przejmowania obciążeń poprzecznych, ale z powodzeniem mogą przenosić również i dość znaczne obciążenia wzdłużne.

Jednorzędowe łożysko kulkowe może być zawsze użyte do wzdłużnego ustalenia walka i to w obydwu kierunkach, W tym ostatnim przypadku wałek ma jednak niewielki luz poosiowy równy luzowi w łożysku. Jednorzędowe łożysko kulkowe może współpracować z wałkiem wykazującym nłeznaczne niedokładności w ustawieniu, wyrażające sie zukosowaniem w granicach do 1/40 (większe medokładności powodują zwykle przedwczesne zużycie łożyska). Łożysko z kołnierzem lub rowkiem na pierścieniu zewnętrznym daje się łatwo ustalać w gnieździe 0 prostym wykonaniu. Zastosowanie tego rodzaju łożysk pozwala na uproszczenie technologii produkcji np. obudowy skrzynki biegów oraz pozwala na skrócenie całkowitej jej długości.

Możliwość komentowania Zawieszenie przednie samochodów VOLKSWAGEN lub PORSCHE została wyłączona

« Previous Entries