Posts Tagged ‘granulaty tworzyw’

Wieńce zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Wieńce zębate (rys. 51-18) nasadzane są na walcowe występy części. Najczęściej spotyka się wieńce zębate kół zamachowych, zazębiane okresowo z napędzającymi kołami zębatymi rozruszników. W’ celu ułatwienia zazębienia zęby napędzającego koła zębatego rozrusznika oraz wieńca na kole zamachowym mają odpowiednio ścięte krawędzie przeciwne do krawędzi natarcia.

Korekcja uzębienia. Silnie o bciąŻone kola zębate samochodowych mechanizmów napędowych przeważnie koryguje się przez odpowiednie przesunięcie zarysów ich zębów. Linia środkowa zarysu na rzedzia nacinającego ulega wówczas promieniowemu przesunięciu względem koła podziałowego obrabianego koła, przy czym przesuniecie to można wyraził jako iloczyn modułu uzębienia (m) i współczynnika (x) przesunięcia zarysu zęba, Istnieją trzy możliwe położenia linii środkowej zarysu narz$dzia:

– korekcja zerowa; linia środkowa zarysu narzędzia jest styczna do koła podziałowego ; teoretyczna grubość zęba, młerzona na kole podziałowym, jest wówczas równa szerokości wrębu międzyzębnego; tak wykonane koło ma tzw. zęby zerowe (niekorygowane), w związku z czym określa się je jako tzw. „kolo zeroye”, [przypisy: gabloty informacyjne, granulaty tworzyw, wyposażenie gastronomii ]

— korekcja ujemna; linia środkowa •zarysu narzędzia przeCina koło podziałowe, a więc odległość pomiędzy osiami współpracujących kół ulega zmniejszeniu; szerokość wrębu miedzyzębnego na kole podziałowym jest wówczas większa niż grubość zęba, a przesunięcie linii środkowej zarysu narzędzia w stosunku do kola podziałowego ujemne

 — korekcja dodatnia; linia środkowa zarysu narzędzia nie styka się z kołem podziałowym, a wiec odległość pomiedzy osiami współpracujących kół ulega zwiększeniu ; szerokošć zęba mierzona na kole podziałowym jest wówczas większa niż szerokość wrębu miedzyzębnego, a przesunięcie linii środkowei zarysu narzędzia w stosunku do kola podziałowego — dodatnie (xm > O),

Powyższe świadczy, że możliwe są następujące sposoby kojarzenia dwóch współpracujących kół zębatych:

zazębienie normalne (tzw. korekcja zerowa), przy czym suma współczynników przesunięcia zarysu zęba w obu kołach jest równa zeru (XI + x2 O),  zazębienie korygowane symetrycznie; współczynniki przesunięcia zarysu zęba są równe co do wielkości bezwzględnych, lecz przeciwne co do znaku, przy Czym

Xe, czyli XI + Xe = O,

— zazębienie korygowane niesymetrycznie; współczynniki przesunięcia zarysu zęba są różne, czyli XI .

Możliwość komentowania Wieńce zębate została wyłączona

Posts Tagged ‘granulaty tworzyw’

Wieńce zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Specjalne układy napędowe. Samochód terenowy o dużej nośności często wyposaża się w dwa silniki napędowe. Przeważnie pojazd ma dwa niezależne układy napędowe — np. wywrotka EUCLID o dwóch silnikach wysokoprężnych, każdy o mocy 190 KM (rys. 51-14). Współdziałanie obu silników jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch identycznych przekładni hydrokinetycznych oraz planetarnych skrzynek przekładniowych, pracujących jako dwie identyczne automatyczne skrzynki biegów, Jeden z silników napędza środkowy most napędowy. Wyposażenie dużego samochodu w dwa niezależne układy napędowe, zapewniające indywidualny napęd środkowego i tylnego mostu napędowego, pozwala na wykorzystanie do takich pojazdów silników i zespołów napędowych, produkowanych seryjnie do zwykłych samochodów ciężarowych, W ten sposób unika się konieczności stosowania kosztownycll silników o dużych mocach i specłalnych nietypowych zespołów napędowych.

Niekiedy ze względów czysto konstrukcyjnych w pojeździe terenowym instaluje się dwa mniejsze silniki napędowe zamiast jednego większego. Np. amerykański ciągnik SCHTRAUSLER (rys. 51-15) ma dwa silniki napędowe, wbudowane poprzecznie. Wały korbowe obu silników sprzęga przekładnia stożkowa, przenosząca napęd do skrzynki przekładniowej (patrz rys. 58-73).

Obecnie w mechanizmach pojazdów samochodowych słosuje sie prawie wyłącznie koła zębate o ewolwentowym zarysie zębów. Pogląd 0′ klasyfikacji samochodowych przekładni zębatych zależnie od wzajemnych położeń osi kół współpracujących, kształtu kół zębatych oraz kształtów linii zębów (rys. 51-16) daje zestawieme na str. 391. [przypisy: gabloty informacyjne, granulaty tworzyw, wyposażenie gastronomii ]

Mechanizmy napędowe samochodów wyposaża sie przeważnie w równolegle przekładnie zewnętrzne i wewnętrzne, złożone z kół walcowych o uzębieniu prostym lub śrubowym. Walcowe koła zewnętrzne wykonywane są jako oddzielne części lub nacinane bezpośrednio na walkach (rys. 51-17). Walcowe kola zębate stosowane w samochodowych skrzynkach przekładniowych charakteryzują się następującymi własnościami:

na ogól koła zębate maja zęby o normalnej wysokości; zęby niskie spotyka się głównie w połączeniach wielowypustowych oraz niekiedy w silnie obciążonych przekładniach skrzynek biegów ; zęby wysokie stosuje się wyjątkowo, tylko w mało obciążonych przekładniach skrzynek biegów, większość przekładni cechuje znormalizowany kąt przyporu = 200, a nieliczne kat = 150 prawie zawsze zazębienie jest korygowane, głównie w celu zwiększenia wytrzymałości i polepszenia ruchowych wlasności przekładni lub ze względu na konieczność zachowania narzuconego rozstawu osi, jeżeli nie można tego uzyskać wyłącznie przez odpowiedni dobór modułu i liczb zębów, — koła walcowe o zębach śrubowych cechuje zwykle kat linii zębów: przekładnie samochodow osobowych w zakresie 25. . .460, a przekładnie samochodów ciężarowych w granicach 20. . .350.

Możliwość komentowania Wieńce zębate została wyłączona

« Previous Entries