Posts Tagged ‘foteliki samochodowe’

Przełożenie przekładni ślimakowej

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Kierunek pochylenia linii zęba. W przekładni hipoidalnej kierunki pochylenia linii zębów Obu kół zależą od położenia zębnika w stosunku do koła talerzowego, przy czym w rachubę wchodzą cztery możliwości (rys. 51-42): przesunięcie osi zębnika „poniżej osi” („below center”) koła talerzowego (rys. 51-42a oraz b) oraz przesunięcie osi zębnika „powyżej osi” („ab ove center”) kola talerzowego (rys. 51-42c oraz d). Podczas określania kierunku przesunięcia osi— należy patrzeć na kom talerzowe z zębn,i- 51-42.Jeżeli oś zębnika z nich kola kierunki talerzowego pochylenia oraz wynikającelinii zębów jest przesunięta „poniżej”, jego zęby maja lewy kierunek pochylenia linii, a w przypadku przesunięcia „Powyżej” — prawy kierunek pochylenia linii zębów. [więcej w: wyposażenie stajni, pompy ciepła, foteliki samochodowe ]

Umiejscowienie Śladu współpracy. W przekładni hipoidalnej o skorygowanej odległości montażowej zębnika, naprzemianległe ślady współpracy zębów świadczą o błędzie w ustawieniu OSI zębnika względem osi koła talerzowego. Jeżeli naprzemianległość śladów współpracy zębów jest niewielka, błąd można usunąć przez zmianę odległości montażowej zębnika. Ważne jest jednak zachowanie prawidłowego przylegania zarysu, Dlatego tež w celu poprawienia naprzemianległych śladów współpracy zębów dopuszcza się tylko małe zmiany przylegania zarysu.

Smarowanie przekładni hipoidalnych. Do przekładni hipoidalnych używane są specjalne oleje inhibitowane dużej smarności (wg CPN oleje oznaczone literą „H”). W USA do przekładni hipoidalnych sa stosowane dwa rodzaje olejów EP („Extreme Pressure”):

 — aktywny olej siarkowy EP (tzw. „mydło ołowiowe” „lead soap”) ; głównie w samochodach osobowych; zasadniczo nie używany w samochodach ciężarowych,

— olej siarkowo-chlorkowy EP ; prawie wyłącznie w samochodach ciężarowych oraz niekiedy w osobowych. Aby zapewnić dostateczną intensywność smarowania przekładni hipoidalnej, często wyposaża się ją W specjalną pompę Oleju — zwłaszcza w dużych samochodach ciężarowych.

Przekładnia ślimakowa łączy w sobie cechy przekładni walcowej oraz przekładni śrubowej (patrz rys. 51-16). Koło napędzające przekładni ślimakowej (tzw. ślimak) uksztaltowane jest jako śruba o kilku zwojach, a kolo napędzane (ślimacznica) ma na obwodzie zęby kształtem swym dopasowane do zwojów Ślimaka, Podczas obracania się Ślimaka jego zwoje pociągają za sobą zęby ślimacznicy tak, jak śruba nakrętkę i zmuszają ja do przekręcania się.

Przełożenie przekładni ślimakowej, określane jako stosunek predkošci obrotowej ślimaka do prędkości obrotowej ślimacznicy, zależy od stosunku liczby zwojów ślimaka do liczby zębów ślimacznicy. Osie wałka napędowego i półosi sprzężonych poprzez przekładnie ślimakową nie leżą w jednej płaszczyźnie. Ślimak może znajdować sie nad ślimacznicą lub pod nią, w związku z czym rozróżnia się przekładnie ślimakowe o górnych lub dolnych ślimakach (patrz rys. 51-44).

Możliwość komentowania Przełożenie przekładni ślimakowej została wyłączona

Posts Tagged ‘foteliki samochodowe’

Przełożenie przekładni ślimakowej

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Zastosowanie przekładni hipoidalnej zamiast spiralnej zapewnia następujące korzyści:

— możliwość znacznego zwiększenia dopuszczalnych obciążeń, z uwagi na wydatnie zwiększoną wytrzymałosć zębnika,  możliwość obniżenia wału napędowego, a więc i podłogi nadwozia samochodu,

— zwiększenie liczby jednocześnie zazębionych zębów koła talerzowego i zębnika, wskutek zwiększenia kąta linii zęba zębnika, co zapewnia bardziej równomierną pracę przekładni,  w przekładni hipoidalnej zęby koła talerzowego i zębnika jednocześnie tocza się oraz ślizgają po sobie, podczas gdy Zęby kół przekładni spiralnej jedynie toczą się po sobie (teoretycznie); w przekładni hipoidalnej dzięki poślizgowi wzdłużnemu i poprzecznemu powierzchni zębów kola zębate współpracują bardziej płynnłe niż w przekładniach spiralnych lub walcowych ; wspomniane poślizgi ułatwiają zarazem docieranie przekładni. [więcej w: wyposażenie stajni, pompy ciepła, foteliki samochodowe ]

Przekładnie hipoidalne wymagają jednak bardzo obfitego smarowania i stosowania specjalnych gatunków olejów o bardzo wysokiej smarności, z uwagi na intensywne ścieranie pracujących powierzchni zębów.

Rodzaje zazębień. Ze względu na rodzaj zazębienia wśród hipoidalnych przekładni samochodowych rozróżnia się następujące systemy;

GLEASON, o zębach lukowo-kołowych,  KLINGELNBERG, o zębach łukowo-ewolwôntowych,

FIAT-MAMMANO, o zębach łukowo-spiralnych,

OERLIKON, o zębach łukowo-eloidalnych,

przy czym gdy chodzi o przebieg linii zębów wymienionych systemów zazębień przekładnie hipoidalne są podobne do przekładni spiralnych (patrz rys. 51-23).

Hipoidalne przekładnie GLEASON (rys. 51-41) produkowane są w dwóch odmianach, jako zwykle, o pojedynczych stożkach (tzw. STANDARD), oraz o podwójnych stożkach (tzw. DUPLEX). Zazębienie zwykłe cechuje wspólny wierzchołek Stożka podziałowego i stożków wierzchołków oraz stóp zębów koła talerzowego. Natomiast zazębienie o podwójnych stożkach odznacza się rozbieżnością stożków wierzchołków i stóp zębów koła talerzowego w stosunku do stożka podziałowego. Wykonanie takie ułatwia obróbkę, pozwalając na uzyskanie dokładnie zbieżnej grubości zębów na ich długości już podczas obróbki zgrubnej przy użyciu noży o najmniejszej praktycznie szerokości wierzcholków.

 

Możliwość komentowania Przełożenie przekładni ślimakowej została wyłączona

« Previous Entries