okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘Firma transportowa’

Samochody specjalne

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Samochody specjalne — do ściśle określonych zadań — są budowane na podwoziach samochodów osobowych lub ciężarowych. Mogą to być: sanitarki i ambulanse, samochody pożarnicze, samochody warsztatowe (pogotowie techniczne), samochody komunalne (odśnieżarki, Śmieciarki, asenizacyjne), żurawie samochodowe itp. Ciągniki dzielą się na: a) ciągniki drogowe, do ciągnięcia przyczep po drogach utwardzonych; b) siodłowe ciągniki drogowe współpracujące z naczepą, czyli przyczepą pozbawioną przednich kół i wspartą na zamocowanym na ramie ciągnika, nad tylnym mostem napędowym; e) ciągniki rolnicze, przystosowane do poruszania się po roli i ciągnięcia przyczepnych maszyn rolniczych; d) ciągniki ogrodnicze, do wykonywania czynności pomocniczych, jak pielenie, grabienie itp.; e) ciągniki robocze, które z reguły mają zamontowany osprzęt roboczy (spycharki, ładowarki) Lub służą do ciągnięcia specjalnych narzędzi (zgarniarki, równiarki). Wszystkie pojazdy samochodowe można klasyfikować pod względem systemu napędu, konstrukcji podwozia, rodzaju nadwozia itp. Określając przydatność pojazdów samochodowych do różnych warunków drogowych należy — oprócz charakterystyki technicznej — brać pod uwagę parametry eksploatacyjne: ładowność, masę własną, dopuszczalną masę całkowitą (masa własna ładowność), dopuszczalną prędkość na najwyższym biegu i prędkość eksploatacyjną. Porównuje się również główne wymiary: rozstaw osi, rozstaw kół itp. Samochody ciężarowe mają zbliżone — bez względu na ich rodzaj lub przeznaczenie — układy napędowe. W samochodach .o małej lub średniej ładowności skrzynka biegów jest zwykle zespolona z silnikiem, a w samochodach o dużej ładowności jest oddzielnym zespołem. Nadwozie jest budowane w odmianie zamkniętej (furgon) albo otwartej (skrzyniowe). Nadwozia są często ,przystosowane do transportu określonych ładunków. Typowym przykładem specjalnego pojazdu samochodowego jest samochód—wywrotka albo chłodnia. [przypisy: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Możliwość komentowania Samochody specjalne została wyłączona

Posts Tagged ‘Firma transportowa’

Samochody specjalne

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Wózek składa się z ramy, zestawów kołowych, ramy płyty podłogowej i hamulca, włączanego dźwignią ręczną. Hamulec, złożony z krzywek i szczęk hamulcowych, jest na stale połączony z ramą. W razie potrzeby rozebrania wózka należy wyjąć specjalne zatyczki, po czym zdejmuje się ramę wózka z zestawów kołowych. Dwóch robotników w ciągu kilku minut może w ten sposób rozmontować i zdjąć wózek z toru. Wymiary wózka Są następujące: mm. Wózek torowy WL-280 jest wykorzystywany również jako wózek nośny butli i urządzenia grzewczego podgrzewarki szyn PG-3. Srodki transportu drogowego. Srodki transportu drogowego, popularnie nazywane pojazdami samochodowymi, dzielimy na: 1) pojazdy transportowe, przeznaczone do przewozu osób lub ładunków; 2) ciągniki, przeznaczone do ciągnięcia przyczep; 3) pojazdy specjalne, wyposażone w zamontowane na stałe urządzenia lub narzędzia do wykonywania określonych czynności; 4) pojazdy wojskowe, przystosowane do pracy w ciężkich warunkach terenowych. Kolejowa służba drogowa dysponuje ciągnikami i pojazdami transportowymi. Pojazdy transportowe, do których zalicza się motocykle, samochody osobowe, autobusy, mikrobusy, samochody ciężarowe i samochody specjalne — są użytkowane na coraz większą skalę ze względu na łatwość manewrowania i możliwość szybkiego dowozu ludzi lub materiałów na miejsce robót. W jednostkach liniowych najczęściej są użytkowane samochody ciężarowe: — dostawcze, na podwoziach samochodów osobowych do przewozu towarów nie przekraczających 750 kg (WARSZAWA PICK-UP); ciężarowe lekkie, na wzmocnionym podwoziu samochodu osobowego (skrzynia lub furgon) do przewozu ładunków o masie 750 do 2000 kg .(NYSA, ZUK); — ciężarowe średnie do przewozu ładunków o masie 2000 do 5000 kg (STAR 25, ZIS 150); — ciężarowe duże do przewozu ładunków 0 masie 5000 do 10 000 kg na duże odległości (ŻUBR, SKODA). [podobne: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Możliwość komentowania Samochody specjalne została wyłączona

« Previous Entries