okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘Firma transportowa’

Odkształcenie

Posted in Bez kategorii  by admin
Luty 14th, 2018

Z uwagi na zadania sprężystych elementów zawieszenia, stanowi istotna niedogodność, która zmusza do zwiększania zdolności stalowych elementów sprężystych do pochłaniania energii obciążeń dynamicznych przez zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych lub do instalowania dodatkowych elementów silnie tłumiących energię drgań lub wstrząsów. Stalowe elementy sprężyste zawieszenia ogólnie podzielić można na resory piórowe, sprężyny śrubowe i drążki skrętne. Wciąż jeszcze najbardziej rozpowszechnione resory piórowe powoli ustępują miejsca, z jednej strony sprężynom Śrubowym i drążkom skrętnym, a z drugiej najrozmaitszym elementom gumowym, powietrznym i specjalnym. Resor piórowy jest to belka o stałej wytrzymałości, utworzona przez złożenie układu cienkich płaskowników stalowych. Najczęściej resor piórowy jest wykonany jako tzw. półeliptyczny, czyli stanowi belkę opartą w środku na osi lub moście napędowym samochodu, końcami związaną przegubowo z ramą lub nadwoziem. Pióra resoru wyrabia się ze stali sprężynowej (resorowej), weglowej lub niskostopowej. Wysokie własności sprężyste nadaje się piórom resoru przez odpowiednia obróbkę cieplną, a znaczną wytrzymałość — przez obróbkę plastyczną, często specjalną (np. kulkowanie). Promienie krzywizny poszczególnych piór resoru są tym mniejsze, im krótsze jest dane pióro. Dzięki ternu po złożeniu kompletu piór resoru i ściśnięciu ich przez środkową śrubę wiążącą końce każdego krótszego pióra opierają się o sąsiednie dłuższe pióro, wywierając dość duże naciski. Zapobiega to odstawaniu końców poszczególnych piór podczas uginania się resoru. Co więcej, w okresach zarówno uginania się, jak i prostowania resoru zmieniają się czynne długości poszczególnych piór, czyli końce każdego krótszego pióra przesuwają się nieco po przylegającym do nich dłuższym piórze z przezwyciężaniem dość dużych oporów tarcia mechanicznego. Tego rodzaju poślizgi końców piór podczas odkształcania się resoru zapewniają mu stosunkowo znaczna zdolność pochlaniania energii obciążeń dynamicznych, czyli osłabiania lub nawet tłumienia przejmowanych drgań lub wstrząsów. Aby zapobiec rozsuwaniu się piór na boki, przeważnie resor zaopatruje sie w taśmowe opaski stalowe ze śrubami ściagającymi. [podobne: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Możliwość komentowania Odkształcenie została wyłączona

Posts Tagged ‘Firma transportowa’

Odkształcenie

Posted in Bez kategorii  by admin
Luty 14th, 2018

Bezprzegubowy łamany most napędowy stanowi swoistą odmianę mostu jednoprzegubowego, w którym zadania przegubi półosi spełnia specjalny mechanizm różnicowy. Indywidualne zawieszenie kół pędnych przejmuje wszelkie obciążenia (siły i momenty) wynikające z ciężaru samochodu oraz występujące podczas jego zakręcania, rozpędzania lub hamowania. Wyposażone w przeguby walki napędowe przenoszą jedynie momenty obrotowe i nie przekazują żadnych obciążeń Od kadłuba pojazdu na koła pędne lub odwrotnie. Najczęściej indywidualnie zawieszone kola pędne są utrzymywane we właściwych położeniach przez rozwidlone wahacze podłużne lub skośne, rzadziej przez wahacze poprzeczne i wzdłużne drążki reakcyjne lub w inny sposób np. przez pałąki prowadzące. Jako elementy sprężyste indywidualnego zawieszenia kół pędnych przeważnie stosuje sie sprężyny śrubowe, Wymaganą stateczność samochodu. podczas zakręcania zapewnia się przez odpowiednie opracowanie szczegółów konstrukcji zawieszenia — np. przez skośne osadzenie rozwidlonych wahaczy podłużnych w spodzie nadwozia , co zapewnia zwiększanie sie zbieżności kół pędnych w miarę wzrastania ugięcia elementów sprężystych pod obciążeniem. Indywidualne zawieszenie kół nienapędzanych (toczących się swobodnie) nastręcza stosunkowo najmniej problemów konstrukcyjnych. Powszechnie indywidualnie zawieszone kola nienapędzane Są prowadzone przez rozwidlone wahacze podłużne lub wahacze korbowe. Stalowe elementy sprężyste Stalowy element sprężysty odkształca się sprężyście wskutek obciążenia zewnętrznego dzięki wykonaniu z odpowiedniego materiału oraz przeprowadzeniu obróbki cieplnej, a nadto i plastycznej. po zaniku obciążenia, powracając do pierwotnego kształtu jednolity sprężysty element stalowy oddaje niemal całą i ilość energii zużytej na jego [podobne: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Możliwość komentowania Odkształcenie została wyłączona

« Previous Entries