żuraw warsztatowy a Mimośród
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

width=300Nasze samochody niestety należą do dóbr materialnych i przedmiotów codziennego uzytku, których utrzymanie jest dosyć kosztowne. Z tego też względu coraz większą popularnością cieszy się przerabianie samochodów „na gaz”. Paliwo LPG w samochodzie niesie ze sobą wiele rozmaitych zalet. Przede wszystkim, zmniejsza koszty paliwowe o połowę w stosunku do kosztów paliwowych aut zasilanych benzyną bezołowiową.

Drugą zaletą instalacji gazowych jest ich lekkość. Instalacje gazowe należą do grupy instalacji niskociśnieniowych i ich zbiorniki paliwowe są lekkie. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Typowe przykłady wymaganych i błędnych śladów wspólpracy zębów stożkowych kół zębatych przedstawiono na rysunkach 51-26 do 51-39, podając zarazem konieczne zmiany w celu uzyskania prawidłowych warunków współpracy zazębienia. Rysunki 51-26 do 51-32 dotyczą współpracy kół stożkowych o zębach prostych typu CON IFLEX, a rysunki 51-33 do 51-39 — współpracy kół spiralnej przekładni stożkowej o zębach łukowo-kołowych systemu GLEASON. Przed zmianą wysokości zębnika lub kąta miedzyosiowego należy najpierw uzyskać prawidłową wysokość śladów współpracy zębów oraz ustawić zalecony luz miedzyzębny. Odnosi się to do przypadków pokazanych na rys. 51-29 do 51-32 oraz rys. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Zastosowanie przekładni ślimakowej zapewnia następujące korzyści :

— łatwość uzyskania dużego przełożenia z zachowaniem zdolności przenoszenia znacznych obciążeń przez przekładnię o niewielkich wymiarach; pojedyncza stożkowa przekładnia główna zapewnia zwykle przełożenie w granicach 3,2. . -6,0 (samochody osobowe) lub w zakresie 5,2. . .7,7 (samochody ciężarowe), a główna przekładnia ślimakowa przełożenie w granicach 8

— cichobieżność pracy; w przekładni ślimakowej zęby kół jedynie ślizgają się wzajemnie po sobie (bez przetaczania), dzięki czemu pod warunkiem należytego smarowania współpraca ich jest płynna i bezgłośna,  możliwość obniżenia wału napędowego; umieszczając ślimak na dole można wydatnie obniżyć położenie walu napędowego, a więc podłogę samochodu, 0 wiele niżej niż w przypadku przekładni hipoidalnej,  prostota układu napędowego wieloosiowego pojazdu samochodowego, zwłaszcza terenowego; zastosowanie przekladni o górnych ślimakach pozwala na bezpośrednie przekazywanie napędu pomiędzy sąsiednimi mostami napędowy mi.

Do istotnych wad przekładni ślimakowych należy: złożona i kosztowna technologia produkcji, komeczność stosowania wysokojakościowych materiałów oraz duża wrażliwośc na niedostateczne smarowanie i drobne błędy ustawienia wzajemnego kół. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Sprawność mechaniczna pasowej przekładni zębatej jest bliska 100%, z uwagi na brak poślizgu pasa oraz dzięki jego elastyczności. Podczas pracy przekładni pas i jej koła nie nagrzewają się wyczuwalnie. Brak poślizgu pasa pozwala na stosowanie tego rodzaju przekładni do napędów w pełni współzależnych — np. do napędu rozrządu silnika. Na rys. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Przednie siedzenie samochodu osobowego lub siedzenie autobusu składa się zwykle ze szkieletu, poduszki i oparcia (rys. 65-86 oraz 65-87). Natomiast siedzenia tylne san:o- Mikrobusy oraz małe furgony wyposaża się często w przenośne siedzenia o bardzo prostej konstrukcji, mocowane poprzecznie lub podłużnie (rys. 65-89). Siedzenia takie dają sie łatwo wyjmować, np. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Jako materiał uszczelniający stosuje się na ogół gume i tworzywa sztuczne (np. neopren) w rozmaitej postaci. Drzwi i okna uszczelnia sie np. paskami gumy o przekrojach specjalnych (rys, 65-127, patrz również rys. 65-23). Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Masy nieresorowane opierając sie o nawierzchnię drogi poprzez sprężyste ogumienie, mogą wykonywać ruchy niezależne od ruchów masy uresorowanej. Wielkość wzajemnych przesunięć tych dwóch mas jest uwarunkowana konstrukcją zawieszenia oraz osi samochodu. Samochód jest wprawdzie układem o wielu stopniach swobody, lecz poglądową analizę charakteru drgań masy uresorowanej samochodu można oprzeć na najdalej posuniętym uproszczeniu i założyć umownie, że samochód stanowi układ drgający o jednym tylko stopniu swobody. Uproszczenie takie jest o wiele bardziej słuszniejsze niż na pozór sie to wydaje. Wynika to z okoliczności, że w nowoczesnym samochodzie osobowym 0 wysuniętym do przodu silniku i sięgającym daleko za tylną oś bagażniku, lub w autobusie czy samochodzie ciężarowym w pełni załadowanym, biorąc praktycznie przednie i tylne zawieszenie stanowią niezależne układy drgajace. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Wygoda jazdy samochodem zależy nie tylko od częstotliwości drgań przedniego i tylnego zawieszenia, wynikających ze sprężystości zawieszenia i ogumienia, ale również i od charakteru tych drgań oraz zachowania sie samochodu podczas pokonywania krótkich przeszkód, Najwygodniejszy pod tym względem jest samochód, który ma jednakowe statyczne strzałki ugięcia przedniego i tylnego zawieszenia. W takim przypadku najeżdżanie przednich kół na nierówność nawierzchni powoduje podłużne kołysanie samochodu wokół punktu położonego nad tylna osią. Przy szybkości jazdy powyżej 40 km/godz, po upływie czasu krótszego niż 1/4 część okresu drgań swobodnych zawieszenia (typowe samochody osobowe), tylne kola najeżdżają już na tę samą nierówność, Impuls od tylnych kół wzbudza wówczas kołysanie podłużne wokół punktu położonego nad przednią osią, przeciwnie skierowane do kołysania podłużnego, wywołanego poprzednio przez kola przednie, Ponie waż oba wspomniane kołysania cechują jednakowe strzałki ugięcia oraz jednakowe częstotliwości, w rezultacie kołysanie praktycznie biorąc zanika i nadwozie samochodu podlega jedynie unoszeniu i opadaniu. Charakterystykę zawieszenia dobiera się w taki sposób, aby stopień obciążenia samochodu jak najmniej wpływał na charakter jego podłużnego kołysania. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, w których zwiększenie lub zmniejszenia obciążenia wyraźnie zmienia rozkład nacisków na osie. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

Każde z kół jest indywidualnie utrzymywane we właściwym położeniu względem ramy lub nadwozia samochodu poprzez sztywne elementy z przegubami lub elementy sprężyste. Dzięki temu wychylenie jednego kola nie powoduje bezpośrednio zmiany położenia drugiego kola tei samej osi. System i szczegóły konstrukcji niezależnego zawieszenia wpływaią w dużym stopniu na stateczność ruchu samochodu, z uwagi na zmiany w rozstawie lub pochyleniu kół lub w rozstawie osi, powodujące boczne wychylenia nadwozia. Stateczność samochodu podczas zakręcania. Od konstrukcji zawieszenia zależy sposób zmieniania sie pochylenia sie kół jezdnych wskutek pochylania się nadwozia samochodu pod wpływem sił bocznych, czyli i stateczność ruchu pojazdu podczas zakręcania. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

Posts Tagged ‘eltrim cennik’

Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 18th, 2019

O wiele rzadziej wytłacza się w piórach wzdłużne wgłębienia i występy, które po złożeniu resoru uniemożliwiają boczne przesunięcia piór. Najdłuższe pióro resoru, zwane piórem głównym, ma zawinięte końce tworzące tzw. ucha wiążące resor z ramą lub spodem nadwozia pojazdu. Jeżeli resor przenosi duże obciążenia (np. w samochodach zabezpieczenie ucha resoru przez zawiniecie ciężarowych), jego ucha wykonuje sie przez zawinięcie końców dwóch piór. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Samochody zasilane na LPG. Zalety użytkowania została wyłączona

« Previous Entries