Posts Tagged ‘elektronika pojazdowa’

Niezależne zawieszenie przednie

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Wśród stosowanych we współczesnych samochodach najrozmaitszych systemów niezależnego zawieszenia przedniego rozróżnia się ogólnie trzy podstawowe odmiany o podobnych zasadach konstrukcyjnych i własnościach kinematycznych, Są to: zawieszenie o wahaczach poprzecznych, — zawieszenie o wahaczach podłużnych, — zawieszenie 0 pionowym prowadzeniu kola, Każda ze wspomnianych odmian jest stosowana w najrozmaitszych wykonaniach, różniących się szczegółami konstrukcji, rodzajami elementów sprężystych oraz amortyzatorów lub sposobem wbudowania niektórych elementów. Ponadto spotyka sie wiele systemów mieszanych. Podwójne wahacze poprzeczne. Zawieszenie niezależne o podwójnych wahaczach poprzecznych w razie jednakowej ich długości (tzw. układ równoległy) podczas uginania się elementów sprężystych zapewnia wprawdzie równolegle przesuwanie sie kół, lecz jednocześnie powoduje znaczne zmiany ich rozstawu. Ponieważ utrudnia .to prowadzenie samochodu i pogarsza stateczność jego ruchu, podwójnych wahaczy poprzecznych o jednakowych długościach ramion już prawie sie nie spotyka. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie układy podwójnych wahaczy poprzecznych o ich niejednakowej długości (tzw. układy trapezowe). Bowiem przez odpowiedni dobór długości dolnego i górnego wahacza, w granicach przeciętnych odkształceń elementów sprężystych można uzyskać praktycznie niezmienne rozstawienie kół i ograniczyć zmiany pochylenia kół. Zawieszenia niezależne z podwójnymi wahaczami podłużnymi są pod względem kinematycznym bardzo korzystne. Zawieszenie takie zapewnia zachowanie stałego rozstawu kół oraz niezmienne pochylenia kół w całym zakresie sprężystych odkształceń elementów zawieszenia. Wadą układu podwójnych wahaczy poprzecznych jest trudność uzyskania dostatecznie dużych kątów skrętu kół kierowanych. Jako elementy sprężyste zawieszenia takiego układu stosuje się drążki skrętne lub sprężyny śrubowe. [przypisy: wynajem samochodów gdańsk, Automatyka przemysłowa, serwis mitsubishi warszawa ]

Możliwość komentowania Niezależne zawieszenie przednie została wyłączona

Posts Tagged ‘elektronika pojazdowa’

Niezależne zawieszenie przednie

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Początkowo szyby przednie wykonywanQ jako płaskie, ded lub dzielone Sródkłv pionowym słupkiem. Następnie w celu zapewnienia {bardžiej estetycznego Wyglądu zia okno przednic wyr konywar1Ț z dwóch szyb stykających sie pod kątem: rožwartym wzdłuż krat,vedzi pionowej. Linię styku przykrywano uszczelką i listwami, ti,vori.ąc słupek ozdobny (rys. 65-68). W Ipóźhiejšzym etapie zaczęto stosm,vać jednolite szyby przednie, W”środku. Następnie szybkb rozpowszechniły sie szyby panoramiczne, prostych twdrzących, Obecnie wchodzą w użycie szyby futuramicz• ne, nie nyające żadnej prostej tworzącej (tys. 65-(59). Odchylane okito przednie w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego (rys. 65-73): jest:łatwe do oczysžezania, a nadto zapewnia możność AÂrydajnego przeWietfzania kabiny kie rowcy. Szybę mocuje ‚„v „netajowej ramce za pomocą Iłszcželniajaccgo i zawiesza się :na zawiasach przy górnym T)brZeżu OtWoru okiennego. Podczas przekręcania korbki w jedną stronę, krzyżak sklada się, opuszczając szybę do dołu. Natomiast w razie przekręcania korbką w przeciwnym kierunku ramiona krzyżaka umieszczone w górnej prowadnicy podnoszą się wraz z szybą. Samochody luksusowe mają podnośniki szyb okiennych napędzane silnikami elektrycznymi za pośrednictwem przekładni ślimakowych. Niekiedy stosuje sie również hydrauliczne podnośniki szyb okiennych. Podnośniki szyb stosowane w samochodach ciężarowych mają na ogół dość prosta konstrukcję (rys. 65-75 oraz 65-76). W celu zrównoważenia ciężaru szyby i ułatwienia przesuwania jej do góry, podnośnik zaopatruje sie w długą sprężynę spiralną. Podczas podnoszenia lub opuszczania szyby sworzefi lub rolka dźwigni przesuwa się wzdłuż szczeliny prowadnicy. Szyby opuszczane przesuwają się w korytkach prowadzących (rys. 65-77). Korytka wykonuje się z odpowiednio ukształtowanej taśmy stalowej zaopatruje się w uszczelkę gumową oraz pluszową. Korytka mocuje się do kadłuba nadwozia lub drzwi za pomocą śrub lub łapek wykonanych przez odgięcie blachy korytek lub nadwozia. Korytka są przeważnie chromowane w celu zabezpieczenia przed korozją. [patrz też: wynajem aut warszawa, Hale magazynowe, Wynajem autokarów ]

Możliwość komentowania Niezależne zawieszenie przednie została wyłączona