Posts Tagged ‘akcesoria samochodowe’

Wahliwe łożysko kulkowe

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Należy podkreślić, Że zwyk e wahliwe łożysko dwurzędowe kulkowe nie wykazuje wiekSzej nośności niž łożysko jednorzędowe o takich samych Wymiarach charakterystycznych. Dopiero w razie zastosowąnia szerokiego łożyska wahliwego wzrasta dopuszczalna nośno” ułożyskowania odnosząc do takiej samej średnicy wałka. Łożyska wahliwe spotyka sie głównie w ułożyskowaniu piast kół tylnych (obciążonych półosi) lub • ako łożyska pośrednie wału napędowego.

Poprzeczne łożyska walcowe (rys. 51-61) stosowane są w miejscach, gdzie występują tylkô ograniczone obciążenia wzdłużne oraz bardzo duże obciąŽenia poprzeczne. Zależnie od konstrukcji, łożyska takie n e powinny w ogóle przejmować żadnych obciążeń wzdłużnycp, ale mogą przejmować nieznaczne obciążenia wzdłużne w jednym tylko kierunku lub mogą przejmować niewielkie obc•ąženia wzdłużne w Obu kierunkach.

Łożyska walcowe znajdują o raniczone zastosowanie z uwagi na konieczność zachowania bardzo ścisłej równoległości osi wału do osi gniazda łożyska. Zmusza to bowiem do stosowania sztywnych wałFów 0 niewielkich strzałkach ugięcia.

Najczęściej spotyka się łoż ka walcowe bez kołnierzy na pierścieniach zewnętrznych lub wewnętrznych, co pozwala na pewne wzdłużne przesunięcia walka w stosunku do gniazda. W niektórych przypadkach jest to Wahliwe łożysko kulkowe

Poprzeczne dwurzędowe łożysko kulkowe należy do typu przestarzałego i wychodzącego z użycia, ze względu na nieuniknione różnice w przejmowaniu obciążeń przez dwa rzędy kulek. [więcej w: Hydraulika siłowa, akcesoria samochodowe, mycie podjazdów ]

Wahliwe łożysko kulkowe, dwurzędowe (rys. 51-60), odznacza się brakiem wrażliwości na nierównoległości osi obrotu wałka w stosunku do osi gniazda. Łożysko takie stosuje się np. w miejscach, gdzie wał lub oś silnie uginają się pod obciażeniem. Dopuszczalny kąt zukosowania dochodzi do 30. Szerokie łożyska wahliwe wykazują znaczną zdolność do przejmowania szczególnie korzystne, ponieważ umożliwia ruchy wzdłużne walka podczas regulacji mechanizmu lub kompensację rozszerzalności cieplnej CzęSei. Tego rodzaju łożyska walcowe spotyka sie głó nie w skrzynkach biegów i w łożyskowaniu wałów korbowych silników, ze względu na łatwo” ograniczenia do minimum Wymiarów gniazd łożysk. PonieWaż dokładność wykonania zastępczej bieżni na ułożyskowanej 51-62. Łożysko walcowe części jest na ogól mniejsza niż  a — z kołnierzem przeciętna dokładność bieżni na pierścieniu b — z rowkiemzewnętrznym, w fabrycznym łożysku, po- na pierścieniu zewnętrznym przeezne luzy w łożyskach walcowych bez zewnętrznego lub wewnętrznego pierścienia Są stosunkowo duże. Bieżnia zastępcza wymaga z reguły odpowiedniego utwardzenia, co stwarza dodatkowe wymagania i utrudnia wykonanie ułożyskowania.

Możliwość komentowania Wahliwe łożysko kulkowe została wyłączona

Posts Tagged ‘akcesoria samochodowe’

Wahliwe łożysko kulkowe

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Łożysko z blaszkami ochronnymi jest mało wrażliwe na niedopatrzenia i błędy montażu. Blaszki tego rodzaju w pewnym Stopniu zabezpieczają jednocześnie kulki i bieżnie przed zanieczyszczeniami — nie utrudniając dopływu oleju. Łożyska z blaszkami ochronnymi stosowane są często w skrzynkach biegów oraz w napędach pomocniczych zespołów.

Łożysko jednostronnym uszczelnieniu stosowane jest w miejscu, gdzie trzeba uniemożliwić wypływ oleju lub smaru na zewnątrz, a jednocześnie brak warunków do zalożenia oddzielnej uszczelki, Niekiedy łożysko ma blaszkę ochronną od wewnątrz, a uszczelnienie jednostronne od zewnątrz, co przyczynia się do zmniejszenia wymiarów lożyskowania. [więcej w: Hydraulika siłowa, akcesoria samochodowe, mycie podjazdów ]

Łożysko o obustronnych uszczelnieniach jest całkowicie izolowane oraz zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi. Łożysko takie, fabrycznie wypełnione smarem, w okresie swej pracy nie wymaga w ogóle smarowania lub obsługi.

Łożyska ž obusiroririynii uszczelnieniami stosuje się w miejscach, gdzie podczas pracy mechanizmu nie jest możliwe doprowadzanie smaru do łożyska lub w razie konieczności zapobieżenia przenikaniu smaru z łożyska do sąsiadujących z nim mechanizmów, a brak warunków na zastosowanie oddzielnej uszczelki. Niektóre łożyska z -obustronnymi uszczelnieniami mogą być napełniane ponownie smarern (przy użyciu specjalnych urządzeń).

Jednorzędowe łożysko kulkowe z rowkiem do wkładania kulek (rys. 51-57) różni sie od zwykłego łożyska jednorzędowego większą liczbą kulek o zwiększonych średnicach. Dzięki temu nośność łożyska wzrasta wprawdzie o około 40%, lecz może ono przejmować tylko nieznaczne obciążenia wzdłużne.

Jednorzędowe łożysko kulkowe, rozłączne (rys. 51-58), o średnicy wewnętrznej od 5 do 25 mm, stosowane jest w razie umiarkowanych obciążeń poprzecznych i nieznacznych obciążeń wzdłużnych. Pierścień zewnętrzny daje się zdjąć i osadzić oddzielnie, co ułatwia składanie lub rozbiórkę mechanizmu. Łożyska tego rodzaju, instalowane z reguły parami, spotyka się głównie w iskrownikach, prądnicach oraz w pompach wtryskowych.

Łożysko o dzielonych pierścieniach wewnętrznych (o tzw. czteropunktowym osadzeniu kulki — rys. 51-59) odznacza się zwiększonym kątem działania (z 180 do 350) i pracuje zadowalająco pomimo stosunkowo dużych obciążeń wzdłužnych. Często jednocześnie stosuje się dodatkowe łożysko toczne do przejmowania sil poprzecznych i wówczas łożysko kulkowe o zwiększonym kącie działania przenosi tylko obciążenia wzdłużne.

Możliwość komentowania Wahliwe łożysko kulkowe została wyłączona