żuraw warsztatowy a Mimośród
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przełożenie przekładni ślimakowej

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 15th, 2019

Kierunek pochylenia linii zęba. W przekładni hipoidalnej kierunki pochylenia linii zębów Obu kół zależą od położenia zębnika w stosunku do koła talerzowego, przy czym w rachubę wchodzą cztery możliwości (rys. 51-42): przesunięcie osi zębnika „poniżej osi” („below center) koła talerzowego (rys. 51-42a oraz b) oraz przesunięcie osi zębnika „powyżej osi” („ab ove center”) kola talerzowego (rys. 51-42c oraz d). Podczas określania kierunku przesunięcia osi— należy patrzeć na kom talerzowe z zębn,i- 51-42.Jeżeli oś zębnika z nich kola kierunki talerzowego pochylenia oraz wynikającelinii zębów jest przesunięta „poniżej”, jego zęby maja lewy kierunek pochylenia linii, a w przypadku przesunięcia Powyżej” — prawy kierunek pochylenia linii zębów. [więcej w: Serwis Seat Wrocław, transport ponadgabarytowy, żuraw warsztatowy ]

Umiejscowienie Śladu współpracy. W przekładni hipoidalnej o skorygowanej odległości montażowej zębnika, naprzemianległe ślady współpracy zębów świadczą o błędzie w ustawieniu OSI zębnika względem osi koła talerzowego. Jeżeli naprzemianległość śladów współpracy zębów jest niewielka, błąd można usunąć przez zmianę odległości montażowej zębnika. Ważne jest jednak zachowanie prawidłowego przylegania zarysu, Dlatego tež w celu poprawienia naprzemianległych śladów współpracy zębów dopuszcza się tylko małe zmiany przylegania zarysu.

Smarowanie przekładni hipoidalnych. Do przekładni hipoidalnych używane są specjalne oleje inhibitowane dużej smarności (wg CPN oleje oznaczone literą „H”). W USA do przekładni hipoidalnych sa stosowane dwa rodzaje olejów EP („Extreme Pressure”):

 — aktywny olej siarkowy EP (tzw. „mydło ołowiowe” „lead soap) ; głównie w samochodach osobowych; zasadniczo nie używany w samochodach ciężarowych,

— olej siarkowo-chlorkowy EP ; prawie wyłącznie w samochodach ciężarowych oraz niekiedy w osobowych. Aby zapewnić dostateczną intensywność smarowania przekładni hipoidalnej, często wyposaża się ją W specjalną pompę Oleju — zwłaszcza w dużych samochodach ciężarowych.

Przekładnia ślimakowa łączy w sobie cechy przekładni walcowej oraz przekładni śrubowej (patrz rys. 51-16). Koło napędzające przekładni ślimakowej (tzw. ślimak) uksztaltowane jest jako śruba o kilku zwojach, a kolo napędzane (ślimacznica) ma na obwodzie zęby kształtem swym dopasowane do zwojów Ślimaka, Podczas obracania się Ślimaka jego zwoje pociągają za sobą zęby ślimacznicy tak, jak śruba nakrętkę i zmuszają ja do przekręcania się.

Przełożenie przekładni ślimakowej, określane jako stosunek predkošci obrotowej ślimaka do prędkości obrotowej ślimacznicy, zależy od stosunku liczby zwojów ślimaka do liczby zębów ślimacznicy. Osie wałka napędowego i półosi sprzężonych poprzez przekładnie ślimakową nie leżą w jednej płaszczyźnie. Ślimak może znajdować sie nad ślimacznicą lub pod nią, w związku z czym rozróżnia się przekładnie ślimakowe o górnych lub dolnych ślimakach (patrz rys. 51-44).
[podobne: wbijanie pali, wagi apteczne, forum kulturystyczne ]
[przypisy: Kabiny Sanitarne, amlodypina, wiązar dachowy ]
[hasła pokrewne: porsche 911 forum, nośność łożyska, dobierz akumulator do samochodu ]

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dobierz akumulator do samochodu nośność łożyska porsche 911 forum