żuraw warsztatowy a Mimośród
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Korekcja ujemna

Posted in Bez kategorii  by admin
Wrzesień 17th, 2019

Przesunięcie zarysu zęba wpływa w znacznym stopniu na kształt i wielkości geometryczne zęba. Korekcja dodatnia zwiększa grubość zębów, zarówno na kole podziałowym, jak i na kole podstaw, oraz wysokość głów zębów, przy czym grubość zębów na kole wierzchołków ulega zmniejszeniu. Pogrubienie zębów na kole podstaw wydatnie zwiększa ich wytrzymałość.

Korekcja ujemna zwiększa wskaźnik przyporu zazębienia w stosunku do korekcji zerowej, a korekcja dodatnia zmniejsza wskaźnik przyporu.

Dopuszczalne przesunięcie zarysu zęba jest jednak ograniczone z jednej strony niebezpieczeństwem podcięcia zarysu zęba (dolna granica przesunięcia zarysu zęba), a z drugiej — niebezpieczeństwem zaostrzenia zęba u wierzchołka oraz koniecznością zapewnienia dostatecznie dużego wskaźnika przyporu (górna granica przesunięcia zarysu zęba). Wspólczynniki (x) przesunięcia zarysu zęba dobiera się w praktyce tylko ze wspomnianego zakresu, przy czym w Odniesieniu do utwardzonych powierzchniowo kół zębatych, stosowanych w mechanizmach napędowych samochodów, uwzględnia się wytrzymałość przekroju zęba, wytrzymałość powierzchni zęba na zatarcie oraz cichobieżność zazębienia. Wytrzymałość powierzchni zęba na wykruszanie (pitting) ma istotne znaczenie tylko gdy chodzi o koła utwardzone powierzchniowo (np. koła zębate stosowane w budowie okręłów). Wytrzymałość powierzchni zębów na wykruszanie w utwardzonych powierzchniowo kolach zębatych rrzekładni samochodowych jest na ogół tak duza, że korekcja, której zasadniczym celem byłoby możliwie duże zwiększenie wytrzymałości powierzchni zęba na wykruszanie, staje się z reguły zbędna. [patrz też: słupki odgradzające, pompy lakiernicze, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Mimośród ]

Zatem dla utwardzonych powierzchniowo kół walcowych, stosowanych w silnie obciążonych mechanizmach napędowych samochodu, współczynniki XI i x2 dobiera się zwykle w taki sposób, aby zapewnić możliwie podobne naprężenia przekrojów zębów kół współpracujących, z zachowaniem dostatecznej cichobieżności zazębienia oraz ze spełnieniem warunków zapewniających prawidłową współpracę zazębienia. Gdy chodzi o koła walcowe o zębach śrubowych na ogół przyjmuje sie mniejsze współczynniki przesunięcia zarysu zębów niż w przypadku kół walcowych o zębach prostych. Kierunek pochylenia linii zęba. W przekładni zewnętrznej, złożonej z kół walcowych o zębach prostych, zwrot i kierunek działania sił międzyzębnych zależy od kierunku przenoszenia napędu (od tego, ezy rozpatruje się koło napędzające, czy napędzane) oraz od kierunku obrotu koła napędzającego. Natomłast w przekładni zewnętrznej, złożonej z kół walcowych O zębach śrubowych, zwrot i kierunek działania sil międzyzębnych zależą od kierunku przenoszenia napędu, kierunku obrotu koła napędzającego oraz kierunku pochylenia linii Śrubowej kola napędzającego (koło ma prawy kierunek pochylenia linii zębów, gdy po ustawieniu go wzdłużnie linia śrubowa wznosi się od lewej strony ku prawej; w przeciwnym przypadku koło ma lewy kierunek pochylenia linii zębów).
[hasła pokrewne: wbijanie pali, wagi apteczne, forum kulturystyczne ]
[patrz też: Kabiny Sanitarne, amlodypina, wiązar dachowy ]
[więcej w: mila automobile, mimośród mechanika, przełożenie przekładni ]

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mila automobile mimośród mechanika przełożenie przekładni