okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Typowe łożyska wzdłużne

Posted in Bez kategorii  by admin
Luty 21st, 2018

Łożyska stożkowe odznaczają się dużą nośnością poprzeczną oraz wzdłużna, a w razie dużych katów działania mogą przejmować bardzo znaczne obciążenia wzdłużne. Liczne zalety łożysk stożkowych (nośność prawie dwukrotnie większa niż jednorzędowych łożysk kulkowych o podobnych wymiarach, zdolność przejmowania dużych sił wzdłużnych, łatwość instalowania, możliwość regulowania luzów poprzecznych i wzdłużnych) sprawiły, że spotyka się je we wszystkich prawie mechanizmach samochodów, Łożyska stożkowe z reguły stosuje się parami — po dwa łożyska wbudowane w układzie rozbieżnym lub zbieżnym. Często łożyska stożkowe mają kołnierze oporowe na pierścieniach zewnętrznych (rys. 51-88c). Gniazdo może być wówczas przelotowe.

Do osadzenia ślimaka mechanizmu kierowniczego stosuje sie niekiedy łożysko stożkowe bez pierścienia wewnętrznego, ze specjalnym koszykiem do prowadzenia wałeczków stożkowych (rys. 51-89). Dwurzędowe łożysko stožkowe z dwoma pierścieniami wewnętrznymi, pierścieniem rozstawnym oraz wspólnym pierścieniem zewnętrznym (rys. 51-90) spotyka się w głównych przekładniach samochodów. Po pewnym okresie pracy łożyska pierścień przeszlifowuje się w celu zmniejszenia zwiększonego luzu. Stosuje się też pierścień z podkładkami, np. ułożyskowanie walka napędzającego przekładni głównej samochodu FSO Warszawa.

Typowe łożyska wzdłużne. Łożyska wzdłużne są na ogół rzadko stosowane w mechanizmach samochodów. Łożyska takie nie nadają gie bowiem do przejmowania obciążeń poprzecznych, a tylko niektóre typy, jak np. łożysko barylkowe wzdłużne, mogą bez szkody przejmować umiarkowane obciążenia poprzeczne. Spośród łożysk wzdłużnych w budowie samochodów najczęściej spotyka sig wzdłużne łożyska kulkowe (rys. 51-91), np. w ułożyskowaniu ślimakowych przekładni głównych, ślimaków mechanizmów kierowniczych lub jako łożyska oporowe zwrotnic.

Wzdłużne dwukierunkowe łożyska kulkowe nie znajdują prawie zastosowania we współczesnych pojazdach samocho dowych, z wyjątkiem ułożyskowania wolnobieżnych przekładni ślimakowych i niektórych mechanizmów kierowniczych. Również nie spotyka się juž prawie wcale wzdłużnyeh łożysk wałeczkowych, stożkowych (rys. 51-92) lub baryłkowych (rys, 51-93), używanych niekiedy dawniej jako łożyska oporowe zwrotnic.

Specjalne łożyska toczne. ze wzgledu na sposób działania łożyska specjalne zalicza się do odpowiedniej grupy łożysk typowych. Łożyska specjalne wyodrębnia sie tylko z uwagi na specjalne wykonanie odbiegające od konstrukcji znormalizowanych łożysk uniwersalnych. Łożyska specjalne projektowane są przez różne wytwórnie z przeznaczeniem wyłącznie do określonych mechanizmów samochodów i wykonywane w jednej lub najwyżej kilku wielkościach danego typu. Specjalne łożyska toczne ostatnio szybko sie rozpowszechniają, zwłaszcza w samochodach amerykańskich. Najbardziej różnorodne wykonania spotyka się w konstrukcji łożysk oporowych sprzęgła (rys. 51-94). Łożyska takie produkowane są w kilku rozmaitych wielkościach. [patrz też: samochody poleasingowe, stacja kontroli pojazdów, citroen ]

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citroen samochody poleasingowe stacja kontroli pojazdów