okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Smarowanie przekładni ślimakowych

Posted in Bez kategorii  by admin
Luty 23rd, 2018

W zespolonym układzie napędowym, przednim I b tylnym, górny ślimak obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a więc jest lewy (rys. 51-44e oraz j). Natomiast ślimak dolny w przednim lub w tylnym moście napędowym obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a więc jest lewy (rys. 51-44c oraz d). Obowiązuje to oczywiście tylko w przypadku, kiedy Ślimacznica obraca się współbieżnie z kołami jezdnymi. Współpraca kół ślimakowych. Przekładnia ślimakowa daje się znacznie łatwiej ustawiać niż przekładnie stożkowe.

Przypór między Ślimakiem a Ślimacznicą można korygować tylko przez przesuwanie ślimacznicy. Podobnie jak zębnik w przekładni stożkowej ślimak ma z reguły możliwość swobodnego wydłużania się osiowo w jednym kierunku wskutek rozszerzalności cieplnej (zwykłe w zakresie 0,2, , 0,3 mm).prawidłowość przyporu zębów kół przekładni ślimakowej sprawdza się najłatwiej przy użyciu tuszu. Po złożeniu przekładni ślimakowej najpierw prowizorycznie ustawia się ślimacznicę bez luzu i smaruje się jej zęby pastą, Następnie przekręca się ślimak, przyharnowując jednocześnie lekko kolo ślimakowe, aby otrzymać wyraźne ślady wspólpracy zębów, Prawidłowe ślady współpracy rozciągają się od środków zębów do wyjściowych stron zębów. Jeżeli Ślady współpracy są niewłaściwe, prawidłowy przypór uzyskuje się przez przesunie ie ślimacznicy w odpowiednim kierunku (rys. 51-45).

Smarowanie przekładni ślimakowych. Zamiast szeroko stosuwanego do niedawna oleju rycynowego z dodatkiem około ii)ó/o oieJt1 mineralnego obecnie u;ywa się prawie wyłącznie oleje mineralne z niewielką zawartością tłuszczów lub wolnych kwasów tłuszczowych. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie tłuszczów stałych i olejów przekładniowych.

Materiały kół ślimakowych. Obecnie ślimacznice przekładni głównych wyrabia sie przeważnie z brązu cynowego (zawartość cyny 1 1 14 0 0), a współpracujące z nimi ślimaki — ze stali stopowych, najczęściej utwardzanych powierzchniowo (do 62. . .64 HRC)zabezpieczonym zatrzaskiem. Rozróżnia sie dwa rodzaje tulejkowych łańcuchów napędowych: Tl — jednorzędowy łańcuch tulejkowy oraz T2 — dwurzędowy łańcuch tulejkowy (rys. 51-46). [podobne: transport niskopodwoziowy, transport ponadgabarytowy, Transport kontenerów ]

Rolkowy łań cuch napędowy. Zależnie od Jednorzedr•wł/ roboczego obciążenia dopuszczalnego oraz dokładności wykonania rozróżnia się łańcuchy pospoli tej jakości (wg PN-62/M-84166) oraz wyższej jakości (wg PN-62/M-84168). W pojazdach samochodowych spotyka się trzy rodzaje rolko- Omurzedowwych łańcuchów napędowych: RI — jednorzędowy łańcuch ro Ikowy, R2 dwurzędowy łańcuch rolkowy oraz R3 — trzyrzędowy łańcuch rolkowy (rys. 51-47), Rolkowy łańcuch napędowy o parzySłej liczbie ogniw zaopatruje się w proste ogniwo złączne, 51-46. Tulejkowe łańcuchy napędowe a łańcuch o nieparzystej liczbie ogniw — w wygięłe ogniwo złączne. Liczbę ogniw określa się łącznie z Ogniwem zlącznyrn. uńcuchyo nieparzystych liczbach ogniw stosuje się rzadko.

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Transport kontenerów transport niskopodwoziowy transport ponadgabarytowy