okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Klasyfikacja łożysk tocznych

Posted in Bez kategorii  by admin
Luty 22nd, 2018

Zależnie od konstrukcji, łożysko toczne jest przystosowane do przenoszenia obciążeń poprzecznych lub wzdłużnych względem osi obrotu części us talonej przez łożysko. Poprzecznym lub promieniowym nazywa się obciążenie, działajace w kierunku prostopadłym do osi obrotu części, a podłużnym lub osiowym — obciążenie skierowane poosiowo, równolegle do osi obrotu części. Ze względu na kierunek działania obciążenia, do którego przejmowania łożysko toczne jest konstrukcyjnie przystosowane, rozróżnia się zwykle:

— łożyska poprzeczne (promieniowe) przeznaczone w zasadzie do przejmowania obciążeń prostopadłych do osi obrotu części; łożyska takie mogą jednak przeważnie (z nielicznymi wyjątkami) przejmować również i dość znaczne obciążenia wzdłużne; nośność łożysk poprzecznych określa sie uwzględniając jedynie obciążenia czysto poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska poprzecznego *) jest mniejszy niż 450,

— łożyska wzdłużne (poosiowe lub oporowe) przeznaczone do przejmowania obciążeń poosiowych, działających równoległe do osi obrotu części; niektóre rodzaje łożysk wzdłužiiych (np. wzdłużne łożysko baryłkowe) mogą ponadto przejmować umiarkowane obciążenia poprzeczne; własności łożysk wzdłużnych określa się uwzględniając jedynie obciążenia wzdłużne ; nominalny kąt działania łożyska podłużnego jest większy niż 450,  łożyska skośne (stożkowe lub promieniowo-oporowe) przeznaczone do jednoczesnego przejmowania obciążeń poprzecznych i wzdłużnych; łożysko skośne pracuje prawidłowo dopiero w razie pewnego obciążenia wzdłużnego, wynikającego z obciążenia zewnętrznego części ustalonej w łożysku lub z obciążenia nadanego wstępnie podczas osadzania łożyska ; nośność łożysk skośnych określa się uwzględ niając jedynie obciążenie poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska skośnego jest większy niż 450. [podobne: samochody poleasingowe, stacja kontroli pojazdów, citroen ]

Zależnie od kształtu elementów tocznych rozróżnia się łożyska kulkowe oraz wałeczkowe, Wśród łożysk wałeczkowych z uwagi na kształt wałeczków rozróżnia się z kolei łożyska: walcowe, igiełkowe stożkowe i baryłkowe.

Odpowiednio do możliwości kątowego wychylania się pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego, rozrożnia się łożyska sztywne 1 wahliwe, a z uwagi na konstrukcję łożyska nierozłączne i rozłączne.

Poprzeczne łożyska kulkowe. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie poprzeczne łożyska kulkowe, jednorzędowe (rys. 51-56). Łożyska takie zasadniczo przezna czone Są tylko do przejmowania obciążeń poprzecznych, ale z powodzeniem mogą przenosić również i dość znaczne obciążenia wzdłużne.

Jednorzędowe łożysko kulkowe może być zawsze użyte do wzdłużnego ustalenia walka i to w obydwu kierunkach, W tym ostatnim przypadku wałek ma jednak niewielki luz poosiowy równy luzowi w łożysku. Jednorzędowe łożysko kulkowe może współpracować z wałkiem wykazującym nłeznaczne niedokładności w ustawieniu, wyrażające sie zukosowaniem w granicach do 1/40 (większe medokładności powodują zwykle przedwczesne zużycie łożyska). Łożysko z kołnierzem lub rowkiem na pierścieniu zewnętrznym daje się łatwo ustalać w gnieździe 0 prostym wykonaniu. Zastosowanie tego rodzaju łożysk pozwala na uproszczenie technologii produkcji np. obudowy skrzynki biegów oraz pozwala na skrócenie całkowitej jej długości.

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citroen samochody poleasingowe stacja kontroli pojazdów