okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Poprzeczne łożysko walcowe

Posted in Bez kategorii  by admin
Styczeń 15th, 2018

Łożyska walcowe, podobnie jak kulkowe, produkowane są w różnych wykonaniach np. jako łożyska walcowe z kołnierzami (rys, 51-62a), łożyska walcowe z rowkami obciążeń wzdłużnych w obydwu kierunkach, podczas gdy zwykle łożyska wahliwe mogą przejmować tylko ograniczone obciążenia wzdłużne na pierścieniach zewnętr znych (rys. 51-62b) i inne. Łożyska takie stosowane są głównie w skrzynkach przekładnio wyeh. Ostatnio rozpowszechniają się łożyska walcowe o zwiększonej nośności ruchowej (rys. 51-63) ii bardziej dokładnym wykonaniu. Wałeczek takiego łożyska nie jest zakończony zwykłymi zaokrągleniami, lecz jego tworząca w pewnej odległości od czół przechodzi z linii prostej w łuk o dużym promieniu, który jest dobrany w sposób zapewniający wyrówna ny rozkład nacisków wynikających z określonego obciążenia.

Wałeczki są dokładnie prowadzone przez bieżnie pomocnicze (boczne) pierścienia zewnętrznego.

Poprzeczne łożysko walcowe o długich wałeczkach stanowi wykonanie pośrednie pomiędzy zwykłym łożyskiem walcoWym łożyskiem igiełkowym. Spotyka się dwie odmiany tego rodzaju łożysk z pełnymi wałeczkami (rys. 51-64a) i ze zwijanymi wałeczkami (rys. 51-641)). Łożyska o długich wałeczkach mogą przejmować wyłącznie obciążenie poprzeczne i wymagają zachowania ścisłej równoległości osi wałka i otworu (w gnieździe. Zasadniczą zaletą tego rodzaju łożyska jest niewielka średnica zewnętrzna i dlatego stosuje się je wówczas, kiedy brak miejsca nie pozwala na zastosowanie Łożysko 51-64.walcowe z długimi wałeczkałożyska zwykłego. Ło- mi — pełnymi (a) oraz zwijanymi (b) żysk o długich waleczkach nie używa się do łożyskowania elementów o wysokich prędkościach obrotowych. W praktyce spotyka sie łożyska o długich wałeczkach bez pierścieni wewnętrznych (rys. 51-65a oraz b), bez pierścieni zewnętrznych (rys. 51-65c) pu (rys- 51-60) przysłoSôwane są do przenoszenia dużych obc iążeń poprzecznych.

Igiełkowe łożysko 51-69. z pierścieniami bocznymi Igiełkowe łożysko INA i z koszykiem bez pierścienia z pierścieniami bocznymi wewnętrznego, jednorzędowe i z koszykiem, są zamiast łożysk ślizgowych. Szybko rozpowszechniają się ponadto złożenia igiełkowe, składające się tylko z koszyków klatkowych oraz igiełek (bez pierścieni rys. 51-73). Spotyka się również złożenia igiełkowe dwurzędowe (rys. 51-74) z przesuniętymi względem siebie rzędami igiełek, stoWo polerowaną. Igiełki PfOWâdzone i mocowane w koszyku klatkowym tworzą wraz z tłoczonym pierścieniem zewnętrznym jednolitą całość. [patrz też: samochody poleasingowe, stacja kontroli pojazdów, citroen ]

Igiełkowe „łożyska z tłoczonymi pierścieniami zewnętrznymi są najczęściej wykonywane jako łożyska przelotowe (rys. 51-75), rzadziej jako nieprzelotowe (rys. 51-76). Te ostatnie  zapewniają zupełne zamknięcie gniazda łożyskowego, znajdującego się na końcu wałka. Łożyska igiełkowe z tłoczonymi pierścieniami zewnętrznymi produkowane są również jako łożyska dwurzędowe (rys. 51-77).

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citroen samochody poleasingowe stacja kontroli pojazdów