okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Tłuczeń

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 9th, 2016

Tłuczeń spod podkładów wygarnia specjalny mechanizm wybierakowy i podaje na przesiewacz. Przesiewacz oczyszcza tłuczeń z zanieczyszczeń i segreguje go na odpowiednie klasy, po czym wsypuje go z powrotem w tor. Kolejność wsypywania jest następująca: najpierw wsypywany jest tłuczeń o ziarnach 40 do 50 mm i większych, później zaś o ziarnach 20 do 40 mm. Wszystkie ziarna poniżej 20 mm oraz wszelkie inne zanieczyszczenia, jak piasek, miał i grys, są odrzucane na przenośnik taśmowy stały, następnie na przenośnik wychylny. Z przenośnika wychylnego zanieczyszczenia zsypywane są na podstawione wagony lub na pobocze torowiska. Wszystkie mechanizmy oczyszczarki są napędzane silnikami elektrycznymi. Jako źródło energii zastosowano zespół prądotwórczy WOLA typu 4ZPP250, o mocy 250 kVA, Na większe odległości oczyszczarka może być transportowana lokomotywą z maksymalną prędkością 50 km/h. W oczyszczarce można wyodrębnić następujące główne zespoły: 1) ramę z kabiną i wyposażeniem; 2) zespół prądotwórczy WOLA; 3) mechanizm wybierakowy z regulatorem koryt; 4) przesiewacz wraz z szybem zsypowym; 5) przenośniki taśmowe; 6) napęd jazdy roboczej i transportowej; 7) układ hamulcowy; 8) układ elektryczny. Rama stanowi konstrukcję spawaną ze stali profilowej i blach. Rama składa się z podłużnic o przekroju skrzynkowym, połączonych na końcach czołownicami, w których są umocowane urządzenia cięgłowe i zderzaki. Rama oczyszczarki jest osadzona na dwóch wózkach tocznych i połączona z nimi czopami skrętnymi, W tylnej części ramy znajduje się kabina jazdy, a jej oszklenie zapewnia dobrą widoczność w czasie jazdy transportowej. Kabina robocza znajduje się w środkowej części ramy i mieści pulpit sterujący zespołami roboczymi oczyszczarki. W tylnej części ramy znajduje się konstrukcja wsporcza napędu mechanizmu wybierakowego, zespołu prądotwórczego oraz przenośnika taśmowego tłucznia. W przedniej części ramy jest zamontowany przesiewacz wstrząsowy oraz przenośniki odsiewek. [patrz też: okręgowa stacja kontroli pojazdów, regeneracja przekładni kierowniczych, regeneracja turbin ]

Tagi: , ,

Comments are closed.