okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

System LAMINAIRE

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Progresywną charakterystykę resoru piórowego uzyskać można tylko korzystając ze specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, zapewniających w miarę zwiększania się obciążenia — albo zmniejszanie się czynnej długości resoru, albo wzrastanie jego twardości. Najprostszy sposób zmniejszania czynnej długości resoru w miarę zwiększania się jego obciążenia polega na osadzeniu jednego końca resoru w odpowiednio ukształtowanym ślizgaczu lub w specjalnym wieszaku. Dzięki takiemu zawieszeniu podczas uginania się resoru punkt podparcia jego końca zbliża się ku środkowi resoru. Na tej samej zasadzie oparty jest system LAMINAIRE, przy czym przez odpowiednie uksztaltowanie sprężystego wspornika łatwo uzyskuje się najbardziej korzystną progresywność resoru. Zmienną twardość niektórych piór w taki sposób, że promień krzywizny krótszego pióra jest większy niż sąsiedniego pióra dłuższego. Jak długo obciążenie resoru jest umiarkowane, tak długo wspomniane pióra, tzw. pomocnicze, nie uczestniczą w przenoszeniu obciążeń i resor cechuje liniowa charakterystyka odkształcania. W miarę wzrastania obciążenia resoru, wskutek jego uginania się poszczególne pióra pomocnicze kolejno opierają się swymi końcami o sąsiednie dłuższe pióra i zaczynają wspomagać odkształcone już pióra w przejmowaniu obciążenia. W rezultacie skokami zwiększa się twardość resoru, czyli zmniejsza się jego jednostkowe ugięcie. Pomocniczy resor piórowy jest to dodatkowy resor, który wspomaga główny resor piórowy w przenoszeniu dużych obciążeń. Jeżeli obciążenie, czyli i ugięcie resoru głównego jest niewielkie lub umiarkowane, końce resoru pomocniczego nie stykają się ze swymi wspornikami, a więc nie uczestniczy on w przekazywaniu obciążeń. Pomocnicze resory piórowe spotyka się niemal wyłącznie w sztywnym zawieszeniu mostów napędowych i osi samochodów ciężarowych, których ciężar całkowity znacznie gie zmienia wskutek załadowania lub wyładowania. Swobodny resor piórowy wyróżnia się osadzeniem obu końców głównego pióra w ślizgaczach, co zapewnia duże zmiany czynnej długości, a więc i znaczną progresywność charakterystyki odkształcania. Wymagane ustalenie poosiowe swobodnego resoru zabezpieczają jednostronnie wydłużone pióra pośrednie, związane z przednim wspornikiem poprzez zwykły przegub elastyczny. [hasła pokrewne: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Tagi: , ,

Comments are closed.