okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Zawieszenie resoru

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

O wiele rzadziej wytłacza się w piórach wzdłużne wgłębienia i występy, które po złożeniu resoru uniemożliwiają boczne przesunięcia piór. Najdłuższe pióro resoru, zwane piórem głównym, ma zawinięte końce tworzące tzw. ucha wiążące resor z ramą lub spodem nadwozia pojazdu. Jeżeli resor przenosi duże obciążenia (np. w samochodach zabezpieczenie ucha resoru przez zawiniecie ciężarowych), jego ucha wykonuje sie przez zawinięcie końców dwóch piór. Niekiedy ucho resoru wzmacnia się przez zawinięcie końca dodatkowego pióra, co jednocześnie zabezpiecza w pewnym stopniu przed odłączeniem się resoru w razie pęknięcia głównego pióra resoru. Aby umożliwić zmienianie się czynnej długości resoru podczas odkształcania, jeden jego koniec łączy się ze wspornikiem za pomoca wieszaka lub w inny sposób pozwalający na swobodne wydłużanie się lub skracanie pióra głównego. Ucho wiąże przegubowo resor ze wspornikiem (lub wieszakiem połączonym przegubowo ze wspornikiem) przeważnie za pomocą sworznia ułożyskowanego w tulejce ślizgowej, wciśniętej w ucho, albo poprzez sworzeń osadzony w tulejce gumowej, osłoniętej tulejką metalową, czyli tzw. przegub SILENTBLOC lub przegub elastyczny, będący z reguły elementem nierozbieralnym. Przeguby takie nie wymagają smarowania i w związku z tym szybko wypierają sworznie ułożyskowane w tulejach ślizgowych, dość wrażliwych na zaniedbania w obsłudze. Z uwagi na skrętne ruchy sworznia względem wspornika, przeguby elastyczne ulegają przedwczesnemu zużyciu pod wpływem zawieszenia dużych obciążeń. Z tego resoru (SILENTBLOC) względu zamiast stosować zwykle przeguby elastyczne coraz częściej osadza się odpowiednio ukształtowane końce piór resorów w tzw. poduszkach gumowych lub instaluje się specjalne przeguby elastyczne. Ze względu na sposób wbudowania rozróżnia się ogólnie resory podłużne i resory poprzeczne. Dzięki znacznej progresywny resor piórowy. Zwykły resor piórowy cechuje liniowa charakterystyka odkształcania, ponieważ jego ugięcie jednostkowe bez względu na obciążenie jest biorąc praktycznie stałe. [więcej w: Firma transportowa, cargo transport, Transport Warszawa ]

Tagi: , ,

Comments are closed.