okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przydatność zawieszenia samochodu

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 5th, 2016

Przydatność zawieszenia samochodu charakteryzuje stosunek częstotliwości kątowej drgań wymuszonych do częstotliwości kątowej swobodnych drgań własnych samochodu, oznaczany symbolem O. Stosunek ten określa zależność długości fal ruchu samochodu podczas jego drgań własnych do długości fal drogi. Małym wartościom — odpowiadają małe szybkości jazdy oraz długie fale nierówności. Natomiast dużym wartościom odpowiadają znaczne szybkości jazdy oraz krótkie fale nierówności nawierzchni. W przypadku równości częstotliwości drgań wymuszonych i własnych, występuje niepożądane zjawisko rezonansu. Masy uresorowane samochodu wykonują wówczas ruchy o wzrastającej amplitudzie, a sprężyste elementy zawieszenia ulegają przeciążeniu. Krytyczne długości regularnych nierówności nawierzchni sa znacznie większe niż stosowane powszechnie rozstawy osi samochodów. Rezonans wymuszonych i własnych drgań zawieszenia może jednak występować w praktyce np. na drodze o nawierzchni betonowej z nierównościami spowodowanymi niejednakowym osiadaniem poszczególnych płyt. [przypisy: wymiana opon Warszawa, opony terenowe, opony bieżnikowane ]

Tagi: , ,

Comments are closed.