okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Wieńce zębate

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Wieńce zębate (rys. 51-18) nasadzane są na walcowe występy części. Najczęściej spotyka się wieńce zębate kół zamachowych, zazębiane okresowo z napędzającymi kołami zębatymi rozruszników. W’ celu ułatwienia zazębienia zęby napędzającego koła zębatego rozrusznika oraz wieńca na kole zamachowym mają odpowiednio ścięte krawędzie przeciwne do krawędzi natarcia.

Korekcja uzębienia. Silnie o bciąŻone kola zębate samochodowych mechanizmów napędowych przeważnie koryguje się przez odpowiednie przesunięcie zarysów ich zębów. Linia środkowa zarysu na rzedzia nacinającego ulega wówczas promieniowemu przesunięciu względem koła podziałowego obrabianego koła, przy czym przesuniecie to można wyraził jako iloczyn modułu uzębienia (m) i współczynnika (x) przesunięcia zarysu zęba, Istnieją trzy możliwe położenia linii środkowej zarysu narz$dzia:

– korekcja zerowa; linia środkowa zarysu narzędzia jest styczna do koła podziałowego ; teoretyczna grubość zęba, młerzona na kole podziałowym, jest wówczas równa szerokości wrębu międzyzębnego; tak wykonane koło ma tzw. zęby zerowe (niekorygowane), w związku z czym określa się je jako tzw. „kolo zeroye”, [przypisy: części renault, Części citroen, citroen, Suzuki Maruti 800 ]

— korekcja ujemna; linia środkowa •zarysu narzędzia przeCina koło podziałowe, a więc odległość pomiędzy osiami współpracujących kół ulega zmniejszeniu; szerokość wrębu miedzyzębnego na kole podziałowym jest wówczas większa niż grubość zęba, a przesunięcie linii środkowej zarysu narzędzia w stosunku do kola podziałowego ujemne

 — korekcja dodatnia; linia środkowa zarysu narzędzia nie styka się z kołem podziałowym, a wiec odległość pomiedzy osiami współpracujących kół ulega zwiększeniu ; szerokošć zęba mierzona na kole podziałowym jest wówczas większa niż szerokość wrębu miedzyzębnego, a przesunięcie linii środkowei zarysu narzędzia w stosunku do kola podziałowego — dodatnie (xm > O),

Powyższe świadczy, że możliwe są następujące sposoby kojarzenia dwóch współpracujących kół zębatych:

zazębienie normalne (tzw. korekcja zerowa), przy czym suma współczynników przesunięcia zarysu zęba w obu kołach jest równa zeru (XI + x2 O),  zazębienie korygowane symetrycznie; współczynniki przesunięcia zarysu zęba są równe co do wielkości bezwzględnych, lecz przeciwne co do znaku, przy Czym

Xe, czyli XI + Xe = O,

— zazębienie korygowane niesymetrycznie; współczynniki przesunięcia zarysu zęba są różne, czyli XI .

Tagi: , , ,

Comments are closed.