okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Smarowanie przekładni stożkowych

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Do przekładni mostu napędowego CPN zaleca oleje mineralne, inhibitowane: „PHZ-l”, „PHZ-2” i „P H-3”. Olej oznaczony literą „H” zawiera tzw. inhibitory zwiększające jego smarność. Odpowiedniki Ołejów przekla dniowych wg SAE podano obok, w zestawieni

Materiały stożkowych kół zębatych. Koła stożkowe przekładni głównych odkuwane są zwykle ze stali stopowej chromowo-niklowej chromowo-molibdenowej lub chromowu-nikłowo-molibdenowej do cyjanowania lub nawęglania. Tylko w nielicznych przypadkach (np. przekładnie główne samochodów osobowych FORD) stosuje sie specjalne stale węglowe.

Współpraca kół stożkowych. Podczas przekazywania napędu przez przekładnię stożkowa jej kola podlegają znacznym obciążeniom działającym w kierunku osiowym, promieniowym i obwodowym. Obciążenia takie powodują uchwytne odkształcenia kół przekładni oraz przemieszczenia śladów współpracy zębów. Stożkowe koła zębate pracują najlepiej wówczas, kiedy ich osie obrotu zajmują właściwe położenia pomimo obciążenia przekładni. W praktyce jednak koła stożkowe odkształcają się nieco wskutek obciążenia, przy czym ze wzrostem odkształceń coraz gwałtowniej wzmaga sie zużycie oraz hałaśliwość pracy przekładni. [hasła pokrewne: citroen warszawa, myjnia bezdotykowa, Myjnia samochodowa ]

Ze zwiększaniem obciążenia kół przekładni stożkowej ślady współpracy zębów rozszerzają Się w kierunku podłużnym, przede wszystkim w stronę zewnętrznego końca zęba, a o wiele mniej w kierunku przeciwnym. Jednocześnie wzrasta równiež i wysokość śladów współpracy, przesuwając się ku wierzchołkom zębów. Zmiany śladów współpracy zębów zależą od przemieszczenia wzajemnego obu kół wskutek Obciążenia. Promieniowe przemieszczenie zębnika (prostopadle do osi) przesuwa ślady współpracy w kierunku szerokości zębów, a osiowe przemieszczenie zębnika w kierunku wierzchołków zębów. Osiowe przemieszczenie kola talerzowego zmienia luz międzyzębny oraz w nieznacznym stopniu także i położenia śladów współpracy względem wysokości zębów.

Jako typowe uznać można, ustalone w warunkach technicznych firmy GLEASON, dopuszczalne przemieszczenia kół przekładni głównej (rys. 51-25), kontrolowane podczas obciążenia jej maksymalnym momentem obrotowym (silnika, w okresie korzystania z pierwszego biegu lub wynikającym z największej siły przyczepności, zależnie co powoduje mniejsze obciążenie przekładni):

— osiowe pr zemieszczenie — promieniowe przemieszczenie zębnika do 0,075 mm, zębnika do 0,075 mm,

— promieniowe przemieszczenie kola talerzowego do 0,075 mm, osiowy odstęp zębnika od koła talerzowego w położenie przyporu do 0,254 mm.

Dopuszczalne przemieszczenie kół szczenia kół Zęba tych przekładni głównej wskutek obciążenia przekładni stożkowej jest często dość kłopotliwe, w związku z czym prawidłowošć pracy przekładni pod obciążeniem ocenła się przeważnie na podstawie współpracy zębów. Jeśli obciążenie kół zębatych oraz ich prędkości obwodowe są niewielkie, ślady współpracy zazębienia uwidacznia się przy użyciu odpowiedniej pasty. Natomiast kiedy kola zębate podlegają znacznemu obciążeniu, to boki kilku zębów powleka się odpowiednim tuszem lub warstewką miedzi (galwanicznie), po czym przekładnię poddaje sie pełnemu obciążeniu (w normalnych warunkach eksploatacji), wskutek czego na bokach zębów tuszowanych lub miedziowanych odznaczają się ślady ich współpracy.

Tagi: , ,

Comments are closed.